👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stora tal Matteborgen 5A

Skapad 2017-10-12 09:41 i Drottninghögsskolan Helsingborg
Matteborgen 5A kap.1.
Grundskola 5 Matematik
Kapitlet som vi arbetar med handlar om stora tal

Innehåll

Syfte

Med utgångspunkt i LGR 11 vilka mål ska nås enligt kapitel 1 och 2.

Konkretiserade mål

Mål beskrivna utifrån kursplanerna i respektive ämne.

Undervisningen

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och gruppdiskussioner. Vi kommer varva detta med färdighetsuppgifter och problemlösningsuppgifter.

Vi kommer att lära oss:

* läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000 

* storleksordna tal inom ovanstående talområde

* algoritmräkning med minnessiffra/växling (addition och subtraktion)

* multiplicera och dividera med tal som slutar med nollor

Bedömning

Bedömning görs utifrån din förmåga att:

* redogöra för dina tankar muntligt och skriftligt

* se rimligheten i dina svar

* läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000

* storleksordna tal

* använda minnessiffra/växling vid algoritmräkning (addition och subtraktion)

* multiplicera och dividera tal med nollor på slutet

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6