👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokpresentation (skriftligt v.48/muntligt v.49-50)

Skapad 2017-10-12 09:45 i Rävlanda skola Härryda
Grundskola F
Uppgift: Att läsa en skönlitterär bok och reflektera över dess innehåll Att redovisa boken muntligt och skriftligt Att lyssna och ge respons på muntliga redovisningar

Innehåll

Bokrecension -muntlig presentation

 

Mål: 

 • Att eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll  med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. 
 • Att eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap
 • Att eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. 
 • Att eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

 

 

Centralt innehåll: 

 • att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang 
 • att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad att muntligt presentera och muntligt berätta för olika mottagare, Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

 

 

Uppgift: 

 • Att läsa en skönlitterär bok och reflektera över dess innehåll 
 • Att redovisa boken muntligt och skriftligt
 • Att lyssna och ge respons på muntliga redovisningar

 

 

Hjälpfrågor när du ska recensera:

 

Innehåll…

 

 • Vilka är huvudpersonerna? Beskriv dem kort.
 • Vad handlade boken om? Sammanfatta kort.
 • Var utspelar sig boken? Miljöbeskrivningar.
 • När utspelar sig boken? (Nutid, framtid, dåtid, årstid mm.)
 • Vilken genre tillhör boken?
 • Vem tänker sig författaren ska läsa boken? (vuxen, barn, ungdom)
 • Hur är boken uppbyggd? 
 • Vilka är bokens viktiga händelser? (Talspråk, liknelser, svåra ord, långa/korta meningar mm.)
 • Hur är språket i boken? 
 • Vilket budskap har boken?
 • Vilken berättarteknik använder författaren? 

 

Reflektera över boken:

 

 • Vad tyckte du var särskilt bra/dåligt/sorgligt/ roligt/konstigt i boken? Motivera och hämta citat ur boken.
 • Vad tyckte du om boken? Varför? Förklara!

 

Jämföra och relatera:

 

 • Hur upplevde du det som hände i boken? 
 • Vilka känslor och tankar fick du?
 • Finns det någon annan bok/film/verklig händelse som du kan jämföra boken med? På vilket sätt är de lika?
 • Har du upplev något som liknar det i boken?

 

 

 

 

 

Lycka till!!