Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska år 7, VT-2018 ett litet prov

Skapad 2017-10-12 09:46 i Svärdsjöskolan Falun
Läromedel Gracias.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Under lektionerna har du arbetat med att utveckla ordförråd och grammatik genom att: lyssna på spanska (dator och film), utveckla ditt tal genom att göra par- och dramaövningar samt muntliga presentationer och lära dig läsa och skriva texter om vardagsnära ämnen. Vi har läst genom kapitel 5 till 7 och vi har också gjort olika läxor samt glosor för att du kunde träna med språket. Nu är det dags att göra ett litet prov och har för du innehållet på provet och hur bedömningen ser ut. Läromedel som används: Gracias 7

Innehåll

Innehåll - läxplanering

På fredag vecka 10 kommer du att göra ett prov angående kapitel 5-7. Har du frågor och funderingar kontakta: shaola.adara.arias@falun.se 

Olika tema som ingår i provet

  • Kapitel 5: Berätta om dig själv och din familj använda singular form av -ar verb som hablar, caminar.
  • Kapitel 6: Säga olika färger och använda uttryckt som till vänster, till höger... Använda un, uno. una, el och la
  • Kapitel 7: Säga namn på klädesplagg. Böja adjektivet. räkneord till 100. 

Du kommer att repetera dem olika tema under lektions tiden på vecka 7, 8 och 10. Du kan också jobba själv på följande länk http://gracias.nu/book/70000

Bedömning

Bedömningen görs utifrån Skolverkets kunskapskrav i moderna språk.

http://gracias.nu/teachers/lgr11 

Följande ingår i den samlade bedömningen:

Lyssna - Din förmåga att förstå spanska i tydligt tal. 
Läsa -     Din förmåga att läsa och förstå texter av olika slag.
Skriva -   Din förmåga att skriftligt kunna berätta, beskriva eller meddela något.  
Tala  -     Din förmåga att uttrycka dig muntligt i presentationer samt delta i samtal om vardagliga ämnen.

Under terminen kommer du att få muntliga och skriftliga läxförhör och prov/uppgifter av olika slag.
Bedömningen sker fortlöpande under lektionerna, d.v.s. ditt aktiva deltagande både muntligt och skriftligt.

När tillräckligt med underlag för bedömning har samlats in fylls nedanstående bedömningsmatris i. Bedömningen kan komma att ändras under terminens gång.

 

 

 

 

Matriser

M2
Bedömningsmatris för första provet i spanska Vt-2018

F
E
C
A
Läsa
Du visar ännu inte att du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du visar att du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Lyssna
Du visar ännu inte att du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du visar att du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Du visar att du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Skriva
Du visar ännu inte att du i skrift kan formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du visar att du i skrift kan formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du visar att du i skrift kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Du visar att du i skrift kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Tala
Du visar ännu inte att du i tal kan formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du visar att du i tal kan formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du visar att du i tal kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Du visar att du i tal kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Realia
Du visar ännu inte att du i enkel form kan kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan ännu inte göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan i enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan i enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan översiktligt kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: