👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I sagans värld Bild år 2 HT-17

Skapad 2017-10-12 10:06 i Söderskolan Falkenberg
Du kommer få möjligheter att utveckla din förmåga att framställa och presentera egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.
Grundsärskola 2
Vi arbetar med sagobilder på olika sätt.

Innehåll

 

Syfte

undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper om hur bilder kan skapas och tolkas.Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att framställa egna bilder med olika uttrycksformer,tekniker och material.På så sätt ska undervisningen bidra till att eleven stärker tilltron till sin egen förmåga att arbeta kreativt på ett undersökande och problemlösande sätt.Därigenom ska elevernas förmåga att ta egna iniativ uppmuntras.

Centralt innehåll årskurs 1-3

Bildframställning 

*Vi kommer att arbeta med framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Redskap för bildframställning

 * Vi använder plana och formbara material,t ex papper,lera,gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Bildanalys

Vi lär känna några inhemska konstnärer och deras verk.

Ämnesspecifika begrepp

* Ord och begrepp och symboler inom ämnet bild,t ex för att samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser.

Beskrivning av arbetsområde/tema

I sagans värld...

Vi ska lära oss om sagor från olika kulturer och tider. Vi har b la lärt oss om John Bauers liv och sagobilder.

Vi samtalar och analyserar vad bilderna berättar och hur de kommunicerar med oss.

Vi gör en egen sagobok med bilder och text.

Vi gör spökmålning med salt och vatten.Vi lär oss om hur regnbågens färger uppstår.

Vi lär oss att bygga och konstruera en skattkista av en kartong.

Arbetssätt/metoder

Vi använder oss av teckning, måleri, modellering och konstruktion med olika material för att skulptera,forma och konstruera.

Vi tittar på filmer från Utbildningsradion tex TIggy testar.

Vi har också tittat på en film om John Bauers liv.

Vi arbetar praktisk och analytiskt. 

Vissa uppgifter arbetar vi enskilt och andra i grupp.

Vi tränar på att samarbeta och lösa problem.

Förmågor att utveckla

Uttrycka din förmåga att förstå vad bilder berättar.
Undersöka och testa olika material och dess egenskaper.
Presentera bilder för varandra.
Skapa och konstruera med plana och formbara material.
Kommunicera med varandra om bilder som vi gjort.

Bedömning

När vi har arbetat med ämnet bild bedöms på vilket sätt du kan;

 • använda olika verktyg som sax, blyertspenna,krita och pensel och vi ska lära oss tvätta penslar och vårda vårt material.

 • framställa berättande bilder till arbeten som du gör.

 • deltaga i samtal när vi tolkar bilder.

 • följa instruktioner.
 • använda din fantasi och uppfinningsförmåga.

Jag bedömer även;

 • progressionen i ditt bildskapande.
 • arbetsprocessen, hur du arbetar på lektionerna.

Metoder för bedömning;

 • Jag observerar hur du samspelar i klassrummet och hur du använder förebilder m m
 • Vid terminens slut gör jag en utvärdering som sammanfattar hur arbetet framskridit.Eleven får själv värdera sitt arbete.
 • För att dokumentera och bedöma progressionen i bildskapandet kommer jag återkomma med liknande uppgifter vid senare tillfällen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl

Matriser

Bild Grundsäskolan

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande bilder och i att arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt framställa olika typer av berättande bilder och arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt framställa olika typer av berättande bilder och arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
Eleven medverkar i att jämföra egna och andras bilder och bidrar då till resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.
Eleven jämför egna och andras bilder på ett delvis fungerande sätt och för då enkla resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.
Eleven jämför egna och andras bilder på ett väl fungerande sätt och för då välutvecklade resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.
Utifrån undersökningar av reklam- och nyhetsbilder bidrar eleven till resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
Utifrån undersökningar av reklam- och nyhetsbilder för eleven enkla resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
Utifrån undersökningar av reklam- och nyhetsbilder för eleven välutvecklade resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.