Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Område: Pyssel och Teknik

Skapad 2017-10-12 10:19 i Fredrika Bremerskolan Uppsala
Grundskola F
Pyssel med fokus på teknisk förmåga, problemlösning och kreativitet.

Innehåll

Mall för områdesplanering: fritids 2017

Område: Pyssel och Teknik Lathund - Områdesplanering

1: Syfte (Vad som skall göras, varför?):

Pyssel med fokus på teknik syftar till att utveckla och utmana eleverna genom att de får pröva och omsätta sina idéer till praktisk handling.

Eleverna får möjligheten att se hur olika material, redskap och tekniker interagerar med varandra och hur det kan påverka det skapade objektets natur.

Elevernas kreativitet ligger i fokus, men med ett större fokus på problemlösning än vad kreativt skapande i övrig verksamhet har.

Lathund - Syftesformulering

2: Centralt innehåll:

· Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

· Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

· Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.:

· Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker

Lathund - Centralt Innehåll

3: De sju underverken:

Kreativitet – idérikedom, nyskapande, nyfikenhet, initiativtagande, innovations- och entreprenörsanda.

Problemlösning – kritiskt tänkande, abstrakt och konkret tänkande, problemlösningsförmåga, dynamiskt tänkande, förmåga att sätta mål och planera.

Lärande – lära att lära, lust att lära, att reflektera över sitt sätt att lära och att utveckla sitt lärande, livslångt lärande.

Lathund - De sju underverken

4: Hur (Arbetssätt/metod/genomförande):

Till skillnad från pyssel där eleverna för större individuell frihet över vad de vill skapa och hur de tar sig an uppgiften utgår “Pyssel och teknik” ifrån av ansvarig pedagog förberedda uppgifter.

Sådana uppgifter har ett mer tydligt slutmål, även om eleverna själva med stöd får ta sig an hur de når fram till detta slutmål.

Dessa uppgifter har som syfte att både ge utlopp för elevernas kreativitet men att de även till sin natur lär eleverna ett vetenskapligt förhållningssätt.

 

Exempel : Att bygga en ballongbil: se https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/bygg-en-ballongbil-4-6

Att konstruera byggnader efter ritning, tex ett slott: se http://battrehalsa.nu/snyggt-och-skoj-med-toarullar-21-pysseltips-for-stora-och-sma/

Att testa vilka material som flyter och sjunker och sedan konstruera båtar i syfte om att de skall flyta: se http://www.hsr.se/sites/default/files/material_pdf/vilket_material_flyter_bast._forskolan_kalvegrinna.pdf

 

5: Dokumentation (På vilket sätt, vad vill vi visa?)

Dokumentation bör ske på en mer utförlig nivå gällande utförda uppgifter inom “Pyssel och Teknik”. Både arbetsprocess och slutresultat bör fotograferas för att kunna utvärderas vid senare tillfälle.

Efter större projekt bör de elever som deltagit göra en utvärdering av deras arbetsprocess och vad de uppfattat att de lärt sig. Dessa utvärderingar blir en del av dokumentationen.

Lathund - Dokumentation

6: Utvärdering (Vem, vad och hur?)

En kort utvärdering bör ske vid slutet av en avslutad uppgift för att sedan sammanfattas med andra utvärderingar när “Pyssel och Teknik” i sin helhet utvärderas efter avslutad termin. Utvärderingen utförs av ansvarig pedagog. Utvärderingen fokuserar på huruvida det praktiska innehållet har gett önskad utveckling hos de elever som har deltagit (se till centralt innehåll och de sju underverken).

Lathund - Utvärdering

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: