👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO år 1 - 3

Skapad 2017-10-12 11:02 i Häckebergaskolan Lunds för- och grundskolor
Den här pedagogiska planeringen samt matris beskriver hur eleverna kommer att arbeta i SO ämnena åk 1-3.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Du kommer få lärdom om världen samt det samhälle vi lever i. Du kommer också få lära dig om en del av vår historia och religion.

Du kommer att få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla din förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du kommer även att få möjlighet att fundera, diskutera och argumentera i olika sammanhang.

Innehåll

Konkretisering av målen

Du kommer att få arbeta med:

 • att analysera och undersöka hur människan påverkar naturen och omvärlden.
 • hur man kan arbeta mot en hållbar utveckling.
 • olika historiska händelser samt hur man vet och tar reda på att dessa händelser är sanna.
 • hur historian påverkat oss i dåtid och nutid.
 • funderingar kring världsreligioner.
 • hur det kommer sig att vi tycker att vissa saker är rätt och andra saker är fel.
 • att fundera, diskutera och säga vad du tycker i frågor som rör närmiljön, Sverige och världen.
 • att reflektera (fundera) över mänskliga rättigheter, över vad demokrati är och hur den fungerar i vårt samhället.

 

 Vad och hur

Vi ska analysera, kommunicera, förstå och använda begrepp. Vi ska använda våra kunskaper i SO för att granska information och ta ställning.

Du arbetar i grupp och individuellt. Du söker information, läser och skriver faktatexter, ser filmer samt deltar i diskussioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3

Matriser

SO
Matris i SO år 1-3

nivå 1
nivå 2
Uppnått målet
att leva tillsammans
Du vet att människor kan flytta från en plats till en annan.
Du vet att en flytt kan påverka de som flyttar.
Du kan ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Du känner till att det finns trafikregler.
Du vet att det finns trafikregler och varför man ska följa dem.
Du identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Du är med och samtalar om rätt och orätt samt kamratskap.
Du är med i samtal som handlar om livsfrågor, rätt och orätt, samt kamratskap.
Du är med i samtal som handlar om livsfrågor, t ex gott och ont, rätt och orätt, samt kamratskap. Du kan motivera dina åsikter.
.
Du vet att samhället har förändrats genom åren.
Du vet lite om hemortens historia och att människor inte levde som vi gör nu. Du kan ge exempel på vad kristendomen betydde förr i tiden.
Du kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Du gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Att leva i världen
Du känner till ordet rättighet och kan berätta om någon rättighet.
Du förstår att det finns mänskliga rättigheter som gäller alla människor. Du kan även nämna någon rättighet..
Du har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och dina rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad det kan innebära i skolan och hemmet.
Du känner till att det du gör kan påverka miljön.
Du beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön.
Du beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
Du vet att människans historia har förändrats genom åren.
Du vet att människans historia har förändrats genom åren och kan nämna några skillnader.
Du beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck. Du kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan du i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Du vet att det finns olika religioner.
Du vet att det finns olika religioner och kan ge exempel på några olika religioner och deras högtider.
Du beskriver några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet. Du kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Att undersöka verkligheten .
Du kan ta del av enkel information i olika medier.
Du kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor.
Du kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

nivå 1
nivå 2
Uppnått målet