👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 6B

Skapad 2017-10-12 13:21 i Torpskolan Lerum
Vi arbetar med geometriska figurer, omkrets, area och symmetri
Grundskola 6 Matematik
I detta område kommer du att lära dig mer om bland annat geometriska figurer, vinklar och symmetri.

Innehåll

Centralt innehåll

Detta är vad arbetsområdet innehåller och vad du ska kunna när arbetsområdet är avslutat.

 • Uppskatta, mäta och beräkna omkrets och area på olika geometriska figurer.
 • Beskriva egenskaper hos grundläggande geometriska objekt; månghörningar (kvadrater, trianglar, rektanglar) cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock och vad de har för likheter. 
 • Jämföra och uppskatta vinklar.
 • Symmetri på olika figurer.
 • Skala, förstoring och förminskning.

Hur ska vi lära oss?

·         genomgångar och diskussioner i helklass

·         enskilt arbete med olika uppgifter tex arbetsblad 

  ·   genom att diskutera och lösa uppgifter tillsammans med dina klasskamrater

När och hur testas dina kunskaper?

Förhör på de geometriska figurerna samt symmetri.

Muntligt under lektionerna.

Skriftligt prov torsdag 26 okt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik åk 6

Geometri

E
C
A
Formulera och lösa problem
 • Ma
Eleven kan lösa enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan lösa problem på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan lösa olika problem på ett väl fungerande sätt.
Använda, analysera och se samband mellan begrepp
 • Ma
Eleven har god kunskap om matematiska begrepp och kan använda dessa i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Metoder och beräkningar
 • Ma
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Redovisningar av beräkningar, frågeställningar och slutsatser
 • Ma
Eleven kan redogöra för tillvägagångsätt på ett i huvudsak fungerande sätt. och använder matematiska uttrycksformer med viss anpassning till situationen. Eleven kan samtala om sina matematiska argument och till viss del föra resonemanget framåt.
Eleven kan redogöra för tillvägagångsätt på ett ändamålsenligt sätt och använder matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till situationen. Eleven kan samtala om sina matematiska argument och föra resonemanget framåt.
Eleven kan redogöra för tillvägagångsätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder matematiska uttrycksformer med god anpassning till situationen. Eleven kan samtala om sina matematiska argument och föra resonemanget framåt eller bredda dem.