Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kliv in i konsten

Skapad 2017-10-12 13:59 i Martin Koch-gymnasiet Hedemora
Detta är ett bildarbete som fungerar ihop med svenska/svenska som andraspråk och historia. Det går säkert att ämnesintegrera med andra ämnen också.
Grundskola 7 – 9 Bild Svenska Svenska som andraspråk
I den här uppgiften har du en möjlighet att utveckla dina kunskaper i konsthistoria, bildredigering och om människors olika livsöden.

Innehåll

Uppgift

Vi lever idag i en intensiv tid där vi hela tiden möter bilder av olika slag. I detta arbetsområde har du möjligheten att stanna upp inför en bild och i stillhet se bilden, tänka och jobba praktiskt med den.

Först och främst ska du välja ett konstverk som du vill arbeta med. Längre ner kan du hitta en uppgift som heter "Förslag på konstverk", där kan du hitta flera olika förslag på konstverk. Om du istället vet något annat konstverk så kan du självklart välja något som inte finns på listan.

Sedan får du ladda ner en kopia av ”ditt” konstverk. Under 30 minuter ska du studera bilden under tystnad och skriva en text helt förutsättningslöst. Syftet med detta är att lära känna ditt konstverk, men också att starta ett flöde av tankar kring miljön, människorna m.m. Vi hjälps åt att skapa ett språk kring konstverket och motivet.

 

Power Point med konstverk:

https://hedemora-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/isabell_forslund-vikstrom_hedemora_se/EZsU_QFhgqZHgkF8IyyJK0gBdnJwQpoBBnruS2zFznb6zw?e=l9rqdN

 

Bild

1 - Analysera konstverket

När du har valt ett konstverk som du vill arbeta med så ska du hitta mer information om konstverket. Svara därför på dessa frågor:

 1. Berätta vad du ser på konstverket (gör en denotativ tolkning).
 2. Vem är konstnären?
 3. När skapades konstverket?
 4. Vilka tankar hade man på den tiden om konst, om samhället och om världen?
 5. Varför tror du att konstnären skapade just det här konstverket?
 6. Berätta vad du tror att konstverket vill säga dig (gör en konnotativ tolkning).
 7. Vilken roll vill du spela i konstverket?

 

2 - Fotografera dig själv

När du har letat efter mer information om konstverket och du har bestämt dig för vilken roll du vill spela i konstverket är det dags för att använda kameran. Din uppgift är att med hjälp av kameran göra en tidsresa till den målningen som du har valt. Du behöver fundera på och planera vilken pose du ska ha för att passa in i konstverket som du har valt. Sedan är det bara att fota.

 

3 - Placera dig själv i konstverket

Genom att använda dig av programmet Pixlr (pixlr.com) på internet ska du nu placera dig själv i konstverket. Du behöver först frilägga dig själv (alltså ta bort bakgrunden) och sedan se till så att bilden på dig passar in i konstverket. När du har redigerat klart bilden så lämnar du in den i uppgiften "Tidsresa".

 

4 - Fotografera en miljö i din närhet

Det är nu dags att välja en plats i din närhet och fotografera den. Den andra bilduppgiften handlar alltså om att bjuda in en av figurerna från ditt konstverk till en omvänd tidsresa, ett besök i t.ex. vår egen tids Hedemora! När du har funderat på vilken plats du vill ha och varför så är det dags att fotografera.

 

5- Placera en figur från konstverket i miljön du valt

Genom att använda dig av programmet Pixlr (pixlr.com) på internet ska du nu placera en figur från konstverket i den miljön som du har fotat. Du behöver först frilägga figuren (alltså ta bort bakgrunden) och sedan se till så att figuren passar in i miljön som du fotat. När du har redigerat klart bilden så lämnar du in den i uppgiften "Omvänd tidsresa".

 

Material

Skisspennor och bild på ett konstverk

 

Verktyg

 Pennvässare, sudd, kamera och dataprogram.

 

Bedömning

 Som lärare kommer jag kolla på hur du:

...arbetar för att olika budskap ska framgå

...använder olika tekniker, verktyg och material samt hur du använder färger, former och bildkomposition för att skapa olika uttryck

...använder olika konstverk eller bilder som inspiration i det egna arbetet samt göra kopplingar mellan konstverket och egna erfarenheter

...får din egen arbetsprocess att gå framåt

...presenterar ditt eget arbete och ger respons på samt omdömen om någon annans arbete

...använder ord som används inom bildämnet

Tid

6-7 lektioner

 

Förslag för arbete på svensklektionen

Efter att du har jobbat med dina bilder kan du skriva din egen ”tidsresa” in i konstverkets värld. Alla får sedan läsa varandras texter och ge konstruktiv kritik, utifrån en mall, till sin kamrat. När du har redigerat din text lämnar du in texterna till din lärare. Tillsammans med din lärare bearbetar du din text en sista gång.

 


Uppgifter

 • Text

 • Förslag på konstverk

 • Tidsresa

 • Omvänd tidsresa

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 9
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  A 9
 • Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
  Bl  A 9
 • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
  Bl  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: