👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA-låda Jord åk.2

Skapad 2017-10-12 14:08 i Drottninghögsskolan Helsingborg
År 2 NTA-låda Jord
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Varför är det viktigt för oss människor att ha kunskap om jord? Du ska få lära dig vad jord består av och hur man känner igen olika sorters jord. Du ska också få lära dig hur man gör en kompost och vad som händer där.

Innehåll

Syftet med undervisningen/ Det långsiktiga målet

Eleverna ska utveckla kunskaper om
 biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva
 och naturen. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både
 systematiska undersökningar och olika typer av källor. 

Målet med arbetsområdet är/ Det betyder för eleven:

 • Du vet vad jord består av och hur man känner igenom olika slags jord.
 • Du vet hur man gör en kompost och vad som händer där.
 • Du förstår att kunskap om jord är viktig för oss människor och djur.
 • Du kan lyssna på andra med respekt och berätta vad du själv tycker.
 • Du utför enkla systematiska observationer och experiment och kan jämföra förutsägelser med resultat.

  

Bedömning

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du:

 • beskriver vad man kan hitta i jorden och vad som kännetecknar olika jordsorter.
 • beskriver vad som händer i en kompost. 
 • förstår och kan förklara varför det är bra för oss människor att veta vad jorden består av.
 • utför enkla undersökningar och observationer kring ämnet jord.
 • kan jämföra dina egna resultat med andras.
 • dokumenterar dina undersökningar och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
Undervisning/aktiviteter/arbetssätt utifrån det centrala innehållet

 

 • Göra kompost med och utan maskar
 • Undersöka olika jordprover, lyssna, känna, titta, lukta
 • Odla växter i olika jordmåner och i plaströr
 • Undersöka hur olika jordmåner reagerar med vatten
 • Utföra undersökningar/observationer med förutsägelser och resultat

Dokumentation

 • NTA-bok, foton, egna texter, förutsägelser och resultat

Matriser

NO
NTA- Jord, år 1-3

>>>
>>>
Jordens betydelse för liv
 • NO
 • NO  1-3
du kan berätta något om jordens betydelse för liv, när någon frågar dig
du kan berätta några saker om jordens betydelse för liv, men behöver ibland hjälp av en kompis eller lärare
du kan berätta om jordens betydelse för liv
Undersökningar
du behöver mycket hjälp när du gör undersökningar.
du genomför undersökningar utifrån tydliga instruktioner.
du arbetar ändamålsenligt och hanterar materialet på ett välfungerande sätt.
Samarbeta
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
du samarbetar oftast men behöver ibland bli påmind
du samarbetar självmant
du samarbetar självmant och använder även andras förslag för att ditt resultat ska bli bättre
Ord och begrepp
 • NO
du använder några ord och begrepp när någon frågar
du använder några ord och begrepp
du använder de flesta ord och begrepp och oftast i rätt sammanhang
Observera och jämföra
 • NO   3
 • NO   3
 • NO   3
du observerar när någon påminner och gör någon egen jämförelse
du observerar självmant och gör några egna jämförelser
du observerar självmant och gör många olika jämförelser samt jämför även med andras resultat
Dokumentera
 • NO   3
du behöver stöd med din dokumentation
du utför din dokumentation själv eller tillsammans med dina kamrater
du ger några förslag på hur dokumentationen kan göras och lyssnar till andras förslag
Förutsägelse
du behöver stöd när du ska göra en förutsägelse
du formulerar en förutsägelse på egen hand eller med en kamrat