👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textskrivning, åk. 7

Skapad 2017-10-12 14:19 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
I den här kursen får du lära dig en rad olika tekniker och stilmedel för att kunna skriva bra texter. De färdigheter du förvärvar är användbara i flera olika textsammanhang.
Grundskola 7 Svenska
Inom det här arbetsområdet får du möjlighet att skriva olika slags texter, bl.a. en egen saga.

Innehåll

Mål

Se ovan.

Arbetets innehåll

Arbetets innehåll: Vad?

"Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag" (Lgr 11, s. 225)

Arbetets innehåll: Hur?

Inom ramen för de här skrivuppgifterna har du möjlighet att vid ett antal tillfällen skriva egna texter och därvid tillämpa en rad olika färdigheter.

Arbetssätt och redovisning

I den här kursen möter du olika tekniker för textskrivning. Du får läsa exempeltexter och själv träna på att använda olika skrivsätt och tekniker och på det sättet även redovisa vad du lärt dig.

Bedömning

Inom den här uppgiften är det som alltid viktigt att du håller dig till ämnet. Det är vidare viktigt att texten har en god textbindning (att den "hänger ihop") och en lämplig styckeindelning. Korrekt språkbruk, som t.ex. bruk av skiljetecken, korrekt stavning och böjning av ord bedöms också. 

När din text är färdig, kan den bearbetas via kamratbedömning. Först när denna bedömning beaktats och texten renskrivits, bedöms denna slutgiltigt av läraren. Då har skrivprocessen, som är mycket viktig, redan beaktats.

 

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Se Lgr 11, sid. 230-232 eller s. 236-238. Kunskapskraven finner du även här i Unikum.

Reflektion-utvärdering

Kursen handlar mycket om hur man tillämpar olika skrivtekniker när man skriver olika texter. Fråga dig själv:

Är jag medveten om vilka skrivtekniker jag kan använda?

Vet jag hur jag använder dem på bästa sätt?