👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tre stora världsreligioner

Skapad 2017-10-12 14:37 i Drottninghögsskolan Helsingborg
Det finns både likheter och skillnader mellan religioner. Du ska få lära dig enkla fakta om de tre stora religionerna kristendom, islam och judendom.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner uttrycker sin religion och tro på olika sätt. I detta arbete kommer vi lära oss om de tre stora världsreligionerna kristendom, judendom och islam. Vi kommer att jämföra och studera likheter och olikheter mellan religionerna, högtider, religiösa byggnader och föremål.

Innehåll

Målet med undervisningen

Det här kommer vi att arbeta med:

Du kommer att lära dig om och jämföra de tre religionerna när det gäller

 • några viktiga berättelser
 • viktiga platser
 • symboler
 • högtider
 • betydelsefulla gudar och personer
 • skrifter

Så här ska vi arbeta:

Du kommer att

 • se filmer
 • läsa och skriva texter
 • lyssna på berättelser
 • samtala och diskutera
 • göra illustrationer och bilder

Detta ska bedömas

Din förmåga att:

 • jämföra och se likheter och skillnader mellan de olika religionerna,
 • berätta vilka högtider och symboler som är viktiga inom dessa religioner,
 • berätta något om deras respektive heliga byggnader och platser,
 • kunna återge delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3

Matriser

SO
SO Religion åk 1-3 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
KUNSKAP OCH BEGREPP
* analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa
Du beskriver någon plats för religions utövning.
Du beskriver flera platser för religions utövning.
Du beskriver några likheter och skillnader för religions utövning.
* analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa
Du ger exempel på någon högtid från Kristendom, Islam och Judendom.
Du beskriver flera högtider från Kristendom, Islam och Judendom.
Du beskriver någon likhet och skillnad mellan religionernas högtider..
Ny aspekt
* analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa
 • SO
Du ger exempel på någon symbol från Kristendom, Islam och Judendom.
Du beskriver flera symboler från Kristendom, Islam och Judendom.
Du beskriver någon likhet och skillnad mellan religionernas symboler.
* analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa
 • SO
Du ger exempel på någon central berättelse från Kristendom, Islam och Judendom.
Du beskriver flera centrala berättelser från Kristendom, Islam och Judendom.
Du beskriver någon likhet och skillnad mellan religionernas centrala berättelser.