👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska läsning år 2

Skapad 2017-10-12 15:03 i Palettskolan Lunds för- och grundskolor
Det tar tid att utvecklas till en säker och skicklig läsare. Trots att eleven knäckt läskoden så behövs mycket fortsatt träning. Ju fler tillfällen som ges till meningsfull läsning, desto snabbare sker automatiseringen och eleven får mer flyt i läsningen. Förmågan att kunna leva sig in i skönlitterära texter, sagor och berättelser innebär att kunna läsa mellan raderna. Det får man genom ett lustfyllt läsande, samtal om texternas innehåll och läserfarenhet.
Grundskola 2 Svenska
Svenska läsning år 2

Innehåll

Detta bör eleven kunna i slutet av år 2

Läsa längre texter.

Läsa en hel bok med enkel text på egen hand.

Rätta sig själv vid läsning.

Automatisera läsningen alltmer och läsa enkla meningar med flyt.

Stanna upp, samtala, återberätta och ställa frågor om det lästa för att förstå.

Läsa mellan raderna.

Uppfatta den röda tråden i en berättelse.

Koppla det lästa till egna erfarenheter och tidigare kunskap.

Börja använda olika läsförståelsestrategier som att skapa inre bilder, dra slutsatseroch göra förutsägelser.


Så här kommer vi att arbeta:

Tyst läsning i kapitelbok varje dag 10-15 minuter.

Läsa högt i liten grupp.

Uppmuntra till läsning genom bokpresentationer och tips från andra elever.

Skapa en lustfylld och positiv känsla kring läsning. 


Det här kommer att bedömas:

Att du kan läsa längre texter, samt kan läsa en enkel bok på egen hand.

Att du kan automatisera din läsning.

Att du rättar dig själv vid läsning.

Att du läser mellan raderna.

Att du kan återberätta en läst text.

Att du uppfattar den röda tråden.
Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3