👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap HT 17

Skapad 2017-10-12 15:21 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap
Eleverna ska denna termin fördjupa sig i konsumtion och ekonomi.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

 

Konkretisering av mål

Du får..

 • träna på att tolka och följa recept.
 • planera en måltid.   
 • kunskaper om tillagningsmetoder, redskap och livsmedel.                          
 • träna på att variera och anpassa måltider efter olika behov.          
 • träna på att göra medvetna val som konsument, utifrån ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling.

Bedömning

 

Jag kommer att bedöma:

 • Din samarbetsförmåga.
 • Hur du kan läsa av och genomföra det som står i ett recept.
 • Hur du kan hantera redskap och matvaror i ett kök.
 • Hur du tar initiativ och ansvar för val och handlingar i hela arbetsprocessen.
 • Hur du har gjort din läxa och ditt provresultat/inlämnat skriftligt arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
  Hkk  7-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9

Matriser

Hkk
Bedömningsmatris HKK

Genom undervisningen i ämnet hem-och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

 • Hkk   värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
Förmåga att: planera tillaga
Eleven kan planera och tillaga måltider och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Förmåga att: använda metoder och utrustning
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
Förmåga att: välja tillvägagångssätt motivera sina val med hänsyn till hälsoaspekten.
Eleven kan planera recept/skriftlig individuell uppgift med hänsyn till hälsa och välbalanserad kost på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan planera recept/skriftlig individuell uppgift med hänsyn till hälsa och välbalanserad kost på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan planera recept/skriftlig individuell uppgift med hänsyn till hälsa och välbalanserad kost på ett säkert och väl fungerande sätt.
Förmåga att: resonera kring fördelar och nackdelar med hänsyn till Ekologisk mat och miljöaspekten.
Eleven kan på enkla sätt resonera med hänsyn till ekologisk mat och miljö.
Eleven kan på utvecklade sätt resonera med hänsyn till ekologisk mat och miljö.
Eleven kan på välutvecklade sätt resonera med hänsyn till ekologisk mat och miljö.
Förmåga att: resonera kring hygien och hantering av livsmedel.
Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hygien och hantering av livsmedel.
Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hygien och hantering av livsmedel.
Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hygien och hantering av livsmedel.
Samarbete
Eleven deltar passivt i gruppen, och tillför ibland lösningar i samarbete med andra.
Eleven deltar aktivt i gruppen, diskuterar och resonerar sig fram till olika lösningar i samarbete med andra.
Eleven är aktiv och engagerad i grupprocessen, lyfter kvalitén på både innehåll och presentation.
Ny aspekt
kreativitet och skicklighet
Har egna idéer om hur arbetet ska planeras och genomföras. Väljer redskap och arbetsmetoder som bör användas.
Har egna idéer om arbetets utformning och genomförande. Överväger olika alternativ att genomföra valda momentet på under hela processen.
Har egna idéer och ger arbetet personlig prägel genom att utveckla arbetet under hela processen. Använder kreativt och utvecklande sina kunskaper i utförandet