👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion med uppställning 0-500, åk 3 ht 2017

Skapad 2017-10-12 15:25 i Oxledsskolan F-6 Partille
Planering av kapitlen "Addition och subtraktion 0-200" och "Addition och subtraktion med uppställning 0-500" i läromedlet "Nya matematikboken 3A".
Grundskola 3 Matematik
Vad betyder begreppen addition och subtraktion? Hur räknar man ut skillnaden mellan två tal? Vilka olika räknestrategier finns det exempel på i klassen när man ska räkna med tiotalsövergångar? Hur räknar man addition och subtraktion med hjälp av uppställningar? Det är några av de frågor som du kommer att arbeta med en tid framöver.

Innehåll

Ord och begrepp som du kommer att träna:

addition, addera, summa, sammanlagt, lägga samman, öka, subtraktion, subtrahera, minska, ta bort, skillnad, differens, färre, ental, tiotal, hundratal, växla upp och växla ner.

Du tränar följande förmågor:

Problemlösning:

 • Olika sätt att lösa vardagliga problem.
  Välja strategi, beskriva hur du gjort och på ett enkelt sätt avgöra om svaret är rimligt.

Begreppsförståelse:

 • Förståelse för innebörden av addition och subtraktion.
 • Platsvärde: ental, tiotal och hundratal.
  Dela upp tal i de olika talsorterna.

Metoder för beräkningar:

 • Strategier för huvudräkning med addition och subtraktion i talområdet 0-200.
 • Addition- och subtraktionsalgoritmer (uppställningar) med och utan tiotalsövergång.

Resonera och kommunicera:

 • Beskriva hur du gått till väga när du räknat. Det kan vara muntligt, skriftligt och med konkret material.
 • Prata om olika ord och begrepp i matten, så att du visar att du förstått vad de betyder.

Syftet med matematikundervisningen:

Du ska lära dig:

 • att dela upp tal i de olika talsorterna, ental, tiotal och hundratal.

 • minst en strategi som du kan använda när du räknar huvudräkning i addition och subtraktion i talområdet 0-200.

 • att förstå och på ett enkelt sätt förklara de här begreppen:
  addition, addera, summa, sammanlagt, subtraktion, subtrahera, minska skillnad, växla upp och växla ner.

 • att ställa upp tal och räkna (algoritmer) i addition och subtraktion, med och utan tiotalsövergångar.

 • strategier för hur du ska göra då du löser uppgifter med text (problemlösning).

Så här ska vi arbeta:

 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar i arbetet. Där visar och beskriver vi för varandra olika moment med hjälp av bilder och konkret material. Vid dessa genomgångar är du aktiv genom att lyssna på vad andra säger och genom att du själv delar med dig av dina tankar.

 • Du kommer att laborera och använda dig av konkret material i olika former, exempelvis pengar, bönor och talstavar.

 • Övning sker i läroboken, läxor och annat arbetsmaterial.

 • Du kommer att arbeta varierande enskilt, i par och i grupp.

 • Vi hjälper varandra i klassen, så du kommer att få extra hjälp och förklaringar av oss lärare och av dina klasskompisar.

Så här visar du vad du lärt dig:

 • Under arbetets gång visar du vilka förmågor som du känner dig säker på och vilka som du behöver träna mer. Du visar detta genom att delta aktivt i arbetet, muntligt och skriftligt. Det kan ske enskilt, i par och i grupp.

 • Vid slutet av arbetsområdet kommer du att göra en skriftlig diagnos som visar vad du känner dig säker på och vad du behöver träna vidare på.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3