Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - människokroppen år 5 ht.-19

Skapad 2017-10-12 15:33 i Dalabergsskolan Uddevalla
Grundskola 5 Biologi
Arbetet med människokroppen i ämnet biologi i år 5 ht. -19

Innehåll

Kunskapskrav

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Vad innebär detta?

Du ska kunna använda biologins begrepp (nyckelord) för att resonera och dra slutsatser om människokroppen.

Du ska även kunna resonera kring samband som rör människokroppen.

Utöver detta ska du kunna delta i de undersökningar vi gör och utifrån dem kunna ställa frågor och dra slutsatser om människokroppens funktioner.

Hur ska vi arbeta?

 

Vi ska diskutera - i par, grupper och helklass, se på  film, läsa texter, göra undersökningar och jobba med begreppen. Vi kommer att använda oss av digitala verktyg, gruppen, bilder, texter och modeller av kroppen.

Vad kommer att bedömas?

Se matris nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Biologi år 5 ht.-19

Nyckelord

 • Bi  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
1
2
3
Förståelse
Du kan förklara vad nyckelorden innebär.
Du kan förklara vad nyckelorden innebär och ge exempel så det blir tydligare.
Du kan förklara vad nyckelorden innebär med hjälp av exempel samt att du kan förklara hur vissa ord hör ihop (samband).

Undersökningar

 • Bi  E 6   Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Bi  E 6   Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Bi  E 6   Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
1
2
3
Undersöka
Du deltar i undersökningarna som vi gör på lektionerna på ett säkert sätt.
Du deltar i undersökningarna som vi gör på lektionerna på ett säkert sätt samt kan delta i diskussionerna om resultatet.
Du deltar i undersökningarna som vi gör på lektionerna på ett säkert sätt samt kan delta i diskussionerna om resultatet. Du kan även ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Dokumentation
Du skriver och ritar vad vi gjort i undersökningen.
Du skriver och ritar vad vi gör samt resultatet. Du använder sig av de rätta orden i din text.
Du skriver och ritar vad vi gör samt resultatet. Du använder sig av de rätta orden i din text samt kan förklara varför det blev som det blev.

Diskussioner

 • Bi  E 6   Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
1
2
3
Samtal
Du deltar i samtal och diskussioner som vi har på lektionerna.
Du deltar i samtal och diskussioner som vi har på lektionerna, där du använder sig av rätt ord och begrepp samt stalla frågor som för diskussionen framåt.
Du deltar i samtal och diskussioner som vi har på lektionerna, där du använder sig av rätt ord och begrepp, kan förklara samband samt ställer frågor som för diskussionen framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: