👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Grundsärskolan 7-9

Skapad 2017-10-12 15:52 i Eriksberg grundsärskola Uppsala
engelska
Grundsärskola 7 – 9 Engelska
Du använder språk för att tänka, kommunicera och lära. Kan du flera språk har du större möjligheter till kontakter och det ger dig större förståelse för andra sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagslivet.Kunskaper i engelska ökar därför dina möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang.

Innehåll

Syfte-förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen ska du få förutsättningar att utveckla dina kunskaper om kulturer och samhällen där engelska används. På så sätt ska undervisningen stimulera ditt intresse för språk och engelsktalande kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper. Du ska även ges möjlighet att använda olika verktyg för lärande, förståelse och kommunikation.

Genom undervisningen i ämnet engelska ska du sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • tala och samtala i olika sammanhang,
 • förstå innehållet i talad engelska och i olika texter,
 • skriva text för olika syften, och
 • reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i områden där engelska används.

 

Undervisning och arbetsformer

I grupp, par och/eller enskilt kommer du att få:

 • tala och samtala om vardagshändelser och bekanta ämne
 • lyssna på talad engelska och läsa texter från olika media
 • se filmer och dramatiserade filmer för unga
 • lyssna på och/eller läsa berättande, beskrivande och informerande texter som förekommer i vardagen, 
 • skriva enkla beskrivningar och meddelanden
 • titta på filmer om människors livsvillkor, familjeliv och vardag i delar av världen där människor talar engelska.

Bedömning-vad och hur

P
 • medverka i att uttrycka dig med ord i olika sammanhang 
 • förstå delar av kända ord och fraser som du har arbetat med.
 • delta och skriva ord och fraser på engelska för att kunna kommunicera med andra.
 • berätta och resonera kring ett engelsktalande land och hur människorhur de lever i det landet

 

Uppgifter

 • Syfte med bilder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  En
 • förstå innehållet i talad engelska och i olika texter,
  En
 • skriva text för olika syften, och
  En
 • reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i områden där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Samtal om vardagshändelser och bekanta och aktuella ämnen.
  En  7-9
 • Samtal om egna tankar och upplevelser
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Filmer och dramatiserade berättelser för unga.
  En  7-9
 • Beskrivningar och meddelanden.
  En  7-9
 • Människors livsvillkor, familjeliv och vardag i delar av världen där det engelska språket används.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan i tal och samtal i olika situationer medverka i att uttrycka sig med ord, fraser och meningar.
  En  E 9
 • Eleven kan medverka i att redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande talad engelska och texter som består av bekanta ord.
  En  E 9
 • Eleven kan också medverka i att skriva texter för att kommunicera i olika sammanhang.
  En  E 9
 • Eleven bidrar till resonemang om livsvillkor, familjeliv och vardag i delar av världen där det engelska språket används.
  En  E 9

Matriser

En
Grundsärskolans bedömningsmatris i ENG åk 7-9

E
C
A
Tala
Eleven kan i tal och samtal i olika situationer medverka i att uttrycka sig med ord, fraser och meningar.
Eleven kan i tal och samtal i olika situationer uttrycka sig sammanhängande på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan i tal och samtal i olika situationer uttrycka sig sammanhängande på ett väl fungerande sätt.
Redogöra
Eleven kan medverka i att redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande talad engelska och texter som består av bekanta ord.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande talad engelska och texter som består av bekanta ord.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande talad engelska och texter som består av bekanta ord.
Skriva
Eleven kan också medverka i att skriva texter för att kommunicera i olika sammanhang.
Eleven kan också på ett delvis fungerande sätt skriva texter för att kommunicera i olika sammanhang.
Eleven kan också på ett väl fungerande sätt skriva texter för att kommunicera i olika sammanhang.
Kultur
Eleven bidrar till resonemang om livsvillkor, familjeliv och vardag i delar av världen där det engelska språket används.
Eleven för enkla resonemang om livsvillkor, familjeliv och vardag i delar av världen där det engelska språket används.
Eleven för välutvecklade resonemang om livsvillkor, familjeliv och vardag i delar av världen där det engelska språket används.