👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, lyssna och samtala

Skapad 2017-10-12 16:15 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Denna ruta syns endast i Skolbanken
Grundskola 2 Svenska
Att läsa är att resa och lära, utan att behöva lämna rummet du sitter i. Genom böcker och andra texter får du möjlighet att lära dig nya saker som till exempel hur man tillverkar slime, fångar Pokémonfigurer eller lagar glassagne. I textens värld kan du träffa nya kompisar eller personer och väsen du aldrig skulle vilja vara vän med. Deras tankar, känslor och erfarenheter kan du jämföra med dina egna.

Innehåll

Mål

Du ska kunna läsa olika slags texter med flyt och förståelse samt kunna berätta om dina tankar och funderingar du har kring det du läst. Tankar kring det du läst kan du också koppla till dig själv och dina erfarenheter eller andra saker som till exempel böcker vi läst och annat vi pratat om i klassen. Du kan återberätta handlingen i skönlitterära texter och kort sammanfatta innehållet i faktatexter. Tanken är att ditt och kompisarnas intresse för läsning ska stimuleras så att du själv väljer och uppskattar att läsa, i skolan och på din fritid. 

Arbetets innehåll

Under våra lektioner kommer du att få möta olika slags texter som t ex fabler, berättelser, beskrivande texter, instruerande texter med flera. En del texter lyssnar du till (högläsningsboken) och andra läses gemensamt i klassen, tillsammans med kompisarna eller själv. Du får möta olika slags genrer genom högläsningsboken och de som du själv väljer att läsa. Du kommer att få repetera och arbeta vidare med lässtrategierna vi tidigare använt oss av, som att förutspå, sammanfatta, ställa frågor, göra inre bilder och reda ut oklarheter (läsfixarna). 

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

Gemensam högläsningsbok - vi upptäcker nya ord innan, under och efter läsning, sammanfattar, gör kopplingar till oss själva och världen mm.

Biblioteket - varannan vecka går du till biblioteket och lånar böcker som du har som läsläxa och "boklådebok" att läsa i skolan.

Boktips - Du får möjlighet att dela med dig av boktips till kompisarna och lyssna på deras.

Läsloggen - Du har regelbundet läxa i Läsloggen och får redovisa läxan i en mindre grupp om ca 7 personer. (Läsa högt och diskutera innehåll)

Egen läsning och kompisläsning - under veckan får du tid till att läsa tyst för dig själv och högt tillsammans med kompisar i sk "kompisläsning"

Barnboksveckan - en gång per termin ägnar vi nästan en hel vecka åt att, på olika sätt, djupdyka i böckernas värld. Detta sker tillsammans med de andra årskurserna på lågstadiet. (Läsa för yngre barn.)

Du får läsa olika slags faktatexter och skönlitterära texter tillsammans med andra och själv. Du utökar ditt ordförråd bland annat genom att vi uppmärksammar nya ord.

 

Visa din kunskap - Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt, i gemensamma diskussioner och i mindre grupper, under våra samtal kring Läsloggen och när du läser din läsläxa högt för oss pedagoger och kompisar. 

 

Reflektion

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3