👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering lekar spel och idrotter inomhus och utomhus- med boll Åsaskolan 7-9

Skapad 2017-10-12 17:19 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelser och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Syftet med bollsport och lekar med boll är att du ska få träna din motoriska rörelse-förmåga med hjälp av olika bollar, bollspel och lekar. Genom olika slags bollsporter och lekar ska du få uppleva rörelseglädje och samtidigt träna din samarbetsförmåga och respekt för andra. Olika bollsporter och lekar ska hjälpa dig att utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till din egen fysiska förmåga.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 •  röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
 •  förebygga risker vid fysisk aktivitet

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Centralt innehåll

Viktiga begrepp

Du ska kunna olika begrepp för att kunna förstå och delta i olika lekar spel, och idrotter.
Att du förstår innebörden av fair play i olika typer av lekar och idrotter.

Konkretisering av kunskapskraven

Betyg E åk 9:
- Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. 

- Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Exempel: Du kan delta aktivt, ta emot och leverera en passning och visar fair play. Du har ett bra rörelsemönster för leken. Du anpassar dina rörelser efter lekens regler, i samspel med dina kamrater. Du skall även kunna grundläggande regler i de bollspel och lekar vi arbetar med.

Arbetssätt

För att kunna utveckla de olika förmågorna kommer du få träna olika bollspel och lekar med övningar. Vi kommer även gå igenom regler och begrepp inom respektive spel, lek och idrott.

Bedömning

Vi kommer titta på:

 •  hur du utför dina rörelser, dvs vilken teknik/rörelsemönster du använder dig av
 •  hur du följer regler
 • ditt samspel och fair play

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9