👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vem tjänar vad?

Skapad 2017-10-12 17:26 i Vuxenutbildningen i Flen (arkiv) Flen
Vuxenutbildning
Se samband mellan lön och utbildning. Diskutera genus – lika lön för lika arbete? Perspektiv vidgning - kunskap om fler yrken.

Innehåll

Material:

Whitebord och pennor alternativt blädderblock och pennor

Plastade yrkeskort

Postit-lappar med aktuella löner

Aktuella löner t ex:             http://www.lonestatistik.se/loner.asp/sok/1

 

                                            http://allastudier.se/jobb-o-l%C3%B6n/yrken/

 

Genomförande:

1.      Fäst yrkeskorten på en sida av whiteboarden och lönepostit-lapparna på andra sidan.

2.      Skriv sedan lägsta lön: 14 000 – 23 900, medellön: 24 000 – 29 900, högsta lön: 30 000 – 80 000 i tre olika kolummer.

3.      Gruppera in deltagarna och låt dem diskutera i mindre grupper var de tror de olika yrkena tjänar.

4.      Låt hela gruppen diskutera tillsammans och se vad de olika grupperna kommit fram till.

-          Kan vi se något samband mellan utbildning och lön?

-          Kan vi se något samband mellan manligt och kvinnligt?

 

Alternativt:

1.      Förbered blädderblock med en löneskala där eleverna i grupperna ska placera in rätt yrke vid rätt lön.

 

2.      ”Rätta” genom whiteboarden och reflektion/diskussion.

 

Låg lön

Medellön

Hög lön

14 000 – 23 900

24 000 – 29 900

30 000 – 80 000

 

 

 

Ex yrke

 

 

 

Yrke

Medellön

Erfarenhet i år

Frisör

20 143:-

7,5

Snickare

24 181:-

8

Fiskare

22 500:-

-

Florist

18 872:-

6

Väktare

22 499:-

4,5

Pilot

59 017:-

10,5

Ingenjör

30 265:-

6;5

Smed

23 953:-

9

Lantarbetare

19 912:-

7

Astronaut

65 000:-

15

Fotograf

25 001:-

9

Sotare

24 179:-

10

Lokalvårdare

18 341:-

6

Hudterapeut

19 966:-

4;5

Veterinär

33 195:-

6

Lärare

25 923:-

9

Servitör

17 921:-

4,5

Bilmekaniker

21 276:-

7

Konditor

21 561:-

7

Bartender

19 101:-

4

Tandläkare

37 079:-

8

Slaktare

23 392:-

7

Brandman

23 126:-

5,5

Optiker

27 226:-

9

Domare

38 512:-

12

Undersköterska

20 105:-

9