👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

algebra, år 8 vecka 42-46

Skapad 2017-10-12 20:00 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Matematik
Kunna använda variabel, skriva uttryck, förenkla, beräkna, lösa olika typer av ekvationer.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska ge förutsättningar för eleverna att utveckla sin förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Undervisningens centrala innehållet:

 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Metoder för ekvationslösning

Arbetsprocess och lektionstid

Du kommer att tillägna dig kunskap genom följande sätt:

 • diskussioner
 • räkneuppgifter
 • prov

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde under veckorna 41-46 Vecka 45 skall diagnosen vara klar.Ämnesområdet avslutas med prov vecka 46.

Bedömning

Vi kommer att bedöma dina förmågor att:

 • Lösa problem
 • Kommunicera skriftligt och muntligt
 • Använda områdets begrepp
 • Metoder

Matriser

Ma
Smedingeskolan pp matematik, algebra, år 8

E
C
A
Algebraiska ord och begreppp
Kunna använda olika begrepp i olika sammanhang. Kunna tolka de olika variabel och uttryck i olika sammanhang.
Kunna tryggt använda olika begrepp och variabel i olika sammanhang, både skriftligt och muntligt. Problemlösning: Kunna redovisa dina tankar med ett korrekt matematiskt skrivsätt. Kunna visa att du behärskar tidigare kunskaper även om det som vi inte läst denna terminen.
Kunna lösa sammansatta algebraiska problem i flera led där redovisningen håller hög kvalitet och ett korrekt matematiskt språk.
Variabel och Uttryck
Kunna använda olika begrepp i olika sammanhang. Kunna tolka de olika variabel och uttryck i olika sammanhang.
Kunna tryggt använda olika begrepp och variabel i olika sammanhang, både skriftligt och muntligt. Problemlösning: Kunna redovisa dina tankar med ett korrekt matematiskt skrivsätt. Kunna visa att du behärskar tidigare kunskaper även om det som vi inte läst denna terminen.
Kunna analysera och resonera kring olika beräkningsmetoder samt bedöma resultatens rimlighet.
Beräkna värdet av ett uttryck
Kunna använda sina tidigare kunskaper för att kunna beräkna värdet av ett uttryck Kunna lösa enklare problemlösning med vardaglig anknytning, t.ex prisberäkning, lägga golv, mönster, etc.
Kunna obehindrat använda sina tidigare kunskaper för att kunna förenkla och beräkna värdet av ett uttryck. Problemlösning: Kunna redovisa dina tankar med ett korrekt matematiskt skrivsätt. Kunna visa att du behärskar tidigare kunskaper även om det som vi inte läst denna terminen.
Kunna behärska tidigare kunskaper med god säkerhet.
Förenkla ett uttryck
Kunna förenkla enkla uttryck. Kunna lösa enklare problemlösning med vardaglig anknytning, t.ex prisberäkning, lägga golv, mönster, etc.
Kunna obehindrat använda sina tidigare kunskaper för att kunna förenkla och beräkna värdet av ett uttryck. Problemlösning: Kunna redovisa dina tankar med ett korrekt matematiskt skrivsätt. Kunna visa att du behärskar tidigare kunskaper även om det som vi inte läst denna terminen.
Behärskar samtliga matematiska begrepp inom arbetsområdet.
Lösa olika typer av ekvationer
Kunna lösa enkla ekvationer. Kunna lösa enklare problemlösning med vardaglig anknytning, t.ex prisberäkning, lägga golv, mönster, etc.
Kunna tryggt använda olika typer av ekvationslösningar. Problemlösning: Kunna redovisa dina tankar med ett korrekt matematiskt skrivsätt. Kunna visa att du behärskar tidigare kunskaper även om det som vi inte läst denna terminen.
Samtalar om, gör redovisningar och för logiska resonemang inom de algebraiska områdena.
Lösa problem med hjälp av ekvationer
Kunna använda ekvationer för att lösa enkla problem. Kunna lösa enklare problemlösning med vardaglig anknytning, t.ex prisberäkning, lägga golv, mönster, etc.
Kunna sätta upp en ekvation för olika typer av problem. Problemlösning: Kunna redovisa dina tankar med ett korrekt matematiskt skrivsätt. Kunna visa att du behärskar tidigare kunskaper även om det som vi inte läst denna terminen.
Problemlösning: Kunna redovisa dina tankar med ett korrekt matematiskt skrivsätt. Kunna visa att du behärskar tidigare kunskaper även om det som vi inte läst denna terminen.
Skriva uttryck för geometriska mönster
Kunna använda uttryck för enkla geometriska begrepp och figurer. Kunna lösa enklare problemlösning med vardaglig anknytning, t.ex prisberäkning, lägga golv, mönster, etc.
Kunna använda ekvationer för att kunna lösa olika geometriska problemlösning. Problemlösning: Kunna redovisa dina tankar med ett korrekt matematiskt skrivsätt. Kunna visa att du behärskar tidigare kunskaper även om det som vi inte läst denna terminen.
Problemlösning: Kunna redovisa dina tankar med ett korrekt matematiskt skrivsätt. Kunna visa att du behärskar tidigare kunskaper även om det som vi inte läst denna terminen.