👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atom- och kärnfysik

Skapad 2017-10-12 20:35 i Norgårdenskolan 7-9 Uddevalla
Grundskola 9 Fysik
I detta arbetsområde kommer du att lära dig om atom- och kärnfysik.

Innehåll

Syfte

 

Centralt innehåll

Genomförande

 

 

Bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Bedömningsmatris Norgårdenskolan

F
E
C
A
Samtala och diskutera
Hur väl du motiverar dina ställningstaganden och för diskussionerna framåt
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller och teorier
Hur väl du visar att du har kunskaper om begreppen och kan använda fysikaliska modeller för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Laborationer, utförande
Hur väl du arbetat utifrån givna planeringar och använt eventuell utrustning på ett fungerande sätt.
Information
Hur väl du kan söka naturvetenskaplig information och sedan använda den på ett bra sätt.
Människors levnadsvillkor
Hur väl du kan berätta om naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Laborationer, dokumentation
Hur väl du jämfört resultaten med frågeställningarna, resonerat kring rimligheten samt dokumenterat undersökningen.