Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap -Demokrati åk 5

Skapad 2017-10-12 20:46 i Vattholmaskolan Uppsala
Demokrati/Ekonomi
Grundskola 1 – 9 SO (år 1-3) Samhällskunskap
Syfte är att du ska förstå och känna till mänskliga rättigheterna och demokratiska processer och arbetssätt. Du ska få reflektera och utveckla dina kunskaper över hur ett demokratiskt samhälle fungerar genom att pröva dina och andras ställningstagande i olika samtal och diskussioner.

Innehåll

Syfte se nedan

Centralt innehåll se nedan

Kunskapskrav se nedan

Konkretisering av kunskapskraven

Du ska kunna efter avslutat arbetsområde:

-Berätta om, förklara olika begrepp som tex regering, landsting, kommun

-Berätta och visa på olika sätt hur du kan påverka beslut.

-Uttrycka dina åsikter och argumentera för dem.

-Berätta vad demokrati är och vad det innebär.

-Berätta vad diktatur är och vad det innebär.

-Känna till de mänskliga rättigheterna/barnkonventionen.

Undervisning och bedömning

Vi kommer att använda samhällsboken, läsa och svara på olika frågor. Läsförståelse.

Titta på olika små filmer om demokrati/diktatur och ha diskussioner.

Att argumentera för sin sak muntligt.

Gå igenom olika begrepp som hör till området.

 

Efter avslutat arbetsområdet bedöms du efter:

-hur aktiv du har varit under hela arbetsprocessen, i diskussioner samt under lektionerna.

 -ett litet skriftligt förhör.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6

Matriser

Sh SO
Demokrati

Jag övar...
enkel
utvecklad
välutvecklad
Demokrati
Kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut i elevråd och föreningar.
Jag övar på vad demokrati är och hur beslut tas i elevråd och föreningar.
Jag har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur hur beslut tas i elevråd och föreningar.
Jag har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur hur beslut tas i elevråd och föreningar.
Jag har utvecklade kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade resonemang om hur hur beslut tas i elevråd och föreningar.
Demokrati
Hur individer och grupper kan påverka beslut. Vad kan begränsa människors möjlighet att påverka?
Jag övar på att resonera om hur individer och grupper kan påverka beslut och om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Jag kan resonera på ett enkelt sätt om hur individer och grupper kan påverka beslut och om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Jag kan resonera på ett utvecklat sätt om hur individer och grupper kan påverka beslut och om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Jag kan resonera på ett välutvecklat sätt om hur individer och grupper kan påverka beslut och om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: