Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Årskurs 1

Skapad 2017-10-13 10:58 i Fontinskolan Kungälv
LPP, matematik årskurs 1
Grundskola 1 Matematik
"Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser." Lgr11

Innehåll

Mål att arbeta mot:

 

 • Läsa och skriva tal inom talområdet 1-10
 • Addition och subtraktion inom talområdet 1-10
 • Kunna begrepp som: dubbelt/hälften, fler/färre/färst, addition, subtraktion, skillnad, punkt, linje, sträcka
 • Fortsätta enklare mönster
 • Skapa egna mönster
 • Namnge och beskriva formerna - cirkel, rektangel, kvadrat, triangel
 • Likhetstecknets betydelse 
 • Välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter
 • Tid, hel och halvtimme
 • Ordningstal 1-10 (första, andra, tredje osv.)
 • Udda och jämna tal

 

Arbetsätt:

 • Arbeta praktiskt med olika material
 • Använda olika matteappar och mattesidor
 • Vi pratar matematik
 • Vi tränar geometri och mönster med hjälp av tangram, logiska block och annat laborativt material
 • Praktisk matematik både inne och ute
 • Under höst- och vårterminen kommer vi att arbeta i Triumf matematikbok

 

Bedömning:

 • Observationer av pedagogen (vad och hur eleven presterar)
 • Tester
 • Samtal elev - pedagog
 • bedömningstödet i matematik görs både höst- och vårtermin

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: