👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion

Skapad 2017-10-13 11:18 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Grundskola 4 Matematik
Nu kommer du att få arbeta med addition och subtraktion på olika sätt, en del är repetition och en del är nytt. Du kommer att få testa dina färdigheter och utveckla dem på olika sätt.

Innehåll

Bildresultat för addition och subtraktion

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang

Vi kommer att arbeta med alla syften men främst tittar jag på hur du kan välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Undervisning

Så här kommer du att arbeta:

- gemensamma genomgångar och diskussioner.
- delger varandra våra tankar och strategier.
- arbetar enskilt, i par och i grupp.
- arbetar med lärobok, stenciler och praktiskt material.
- tränar färdigheter bl a med hjälp av datorn

- se på film kopplat till ämnet 
- vi gör lekar, spel och annat praktiskt arbete.

 

Bedömning

- Kunna räkna addition och subtraktion i huvudet och med olika skriftliga metoder.
- Veta vilket värde siffran har i ett tal beroende på var den står.
- Kunna använda begreppen addition, subtraktion, term, summa och differens på ett korrekt sätt.

Punkterna ovan kommer att bedömas så här:

Du bedömer dig själv.
Jag gör observationer.
Diagnoser, muntliga eller skriftliga.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6