👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik Instrumentkunskap Åk 4

Skapad 2017-10-13 11:21 i Klostergårdskolan Lunds för- och grundskolor
Instrumentkunskap
Grundskola 4 – 6 Musik
Instrumentkunskap i Årskurs 4 under Höstterminen 2017 Stråkinstrument och blåsinstrument

Innehåll

Mål:

Genom denna uppgift ges du möjligheten att utveckla dina kunskaper om Stråkinstrumenten och Blåsinstrumenten. 

 

Efter avslutat moment är målet att du skall kunna:

 • Redogöra för fakta om de olika instrumentgrupperna, vart de sitter i orkestern samt vad som skiljer dem åt
 • Namnen på de olika instrumenten och vilket instrumentgrupp de tillhör
 • Känna igen instrumenten när du ser och när du lyssnar på dem

 

Under arbetets gång kommer vi att:

 • Ha genomgångar med fakta.
 • Lyssna på musik och se musikklipp med de olika instrumenten.
 • Läsa i ett texthäfte.

 

Du kommer redovisa ditt arbete genom:

Du kommer få redovisa dina kunskaper genom ett skriftligt prov.

 

Vi kommer bedöma:

 • Din kunskap om de olika instrumenten 
 • Din förmåga att urskilja de olika instrumenten och instrumentgrupperna

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Kg Vt 17 Åk 4 Mu Instrumentkunskap JB

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Instrumentkunskap
Hur säker är du på instrumentens namn? Hur säker är du på att känna igen instrumenten när du ser eller när du lyssnar på dem? Hur säker är du på instrumentgrupperna, vart de sitter i orkestern och vilka instrument som tillhör grupperna.
 • Mu  4-6
Eleven kan med viss säkerhet instrumentens namn och kan känna igen instrumenten genom att se eller lyssna på dem. Eleven känner även med viss säkerhet till instrumentgruppernas kännetecken, vilka instrument som tillhör de olika grupperna och vart de sitter i orkestern.
Eleven kan med relativt god säkerhet instrumentens namn och kan känna igen instrumenten genom att se eller lyssna på dem. Eleven känner även med relativt god säkerhet till instrumentgruppernas kännetecken, vilka instrument som tillhör de olika grupperna och vart de sitter i orkestern.
Eleven kan med god säkerhet instrumentens namn och kan känna igen instrumenten genom att se eller lyssna på dem. Eleven känner även med god säkerhet till instrumentgruppernas kännetecken, vilka instrument som tillhör de olika grupperna och vart de sitter i orkestern.