👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä HT 17 Läsförståelse 7-9 LJ SH NS VB TP

Skapad 2017-10-13 11:40 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Avstämning av läsförståelse

Innehåll

Mål för elev

Målet med arbetsområdet är att du ska utveckla din förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter. 

 

 

Innehåll

Arbetsområdet avser kunskapsområdet Läsa och skriva.

Genomförande

  • Du läser ett par texter i olika genrer. Du besvarar frågor som rör din förståelse av texterna, både sådant som står på raderna och sådant du behöver dra slutsatser och tolka för att berätta om. 

Bedömning

 

Du visar att du kan läsa och förstå olika slags texter genom att göra läsförståelseprovet.  

 

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna …

utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

 

Matriser

Sv SvA
LÄSFÖRSTÅELSE

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.