👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna

Skapad 2017-10-13 12:34 i Pysslingen Förskolor Skattgömman Pysslingen
Förskola
Planering för Pärlan gruppen hösten 2017 och fram tills vi känner oss klara

Innehåll

Mål: Grundfärgerna. Att alla barn ska bli erbjudna tid i ateljén med olika matrial. Att alla barn ska få en möjlighet till sång och rytmik.

Syfte: För att väcka barnens nyfikenhet för de olika materialen och ämnena vi jobbar med på förskolan. Detta för att de ska känna lust och glädje inför att leka och lära och vistas på förskolan. Till vår hjälp ska vi ha babblarna till att börja med tre av dem.

Konkretisering: Att barnen ska få en kännedom om våra grundfärger samt att barnen kan identifiera dessa i antingen tal eller genom att peka och kunna koppla olika föremål till färgerna. Att alla barn ska få en möjlighet att besöka ataljén med olika material för att få ett begrepp om vad skapande är och vad det kan ha för innebörd. Samt att alla barn ska få ett begrepp om vad rytmik är, genom att använda oss utav IKT så får barnen använda sig av flera sinnen.

Målet är nått när: Alla barn ska få kännedom om de olika grundfärgerna, det ser vi när barnen själva antingen kan benämna dem eller visa med kroppsspråk vilka de olika färgerna är.

Koppling till läroplanen:
 utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.
utvecklar in nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära
utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

Aktiviteter: Vi kommer att börja med att vara mad barnen i grupper och leka med babblarna för att bekanta oss med dem. För att sedan få in det olika grundfärgerna samt att få in rytmik, så som sång och dans genom att använda oss utav IKT. För oss är det viktigt att utgå från barnen så vi kommer att introducera det olika momenten när vi upplever att barnen är redo, detta för att det ska bli meningsfullt och lustfyllt för dem. Detta innebär att vi utifrån individ erbjuder olika aktiviteter under samma tema.