👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

La musique française - vt 17

Skapad 2017-10-13 12:53 i Fullriggaren Malevik 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Français Cascade 4
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval

La musique est importante pour la plupart des gens. Qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que tu as un genre de musique préféré? Tu as un artiste préféré? Tu connais la musique francophone? 

Innehåll

Mål

Målet är att du på franska ska kunna föra ett samtal om dina musikvanor.

Du ska dessutom presentera en artist/grupp på franska och berätta vad låten du valt handlar om på svenska. Om du vill utmana dig kan du använda dig av franska även här. 

Arbetets innehåll

Du kommer att lära dig:

 • nya ord och uttryck som har med musik att göra
 • olika tidsuttryck
 • vad olika musikstilar heter

Du kommer även att bekanta dig med artister som Edith Piaf, Stromae, Jacques Brel och andra franska artister.

Arbetssätt och redovisningsform

1. Du kommer att lyssna på:
 • Ungdomar som berättar om sina musikvanor.
 • Fransk musik av olika musikgenres.
 • En intervju med en fransk artist.

2. Du kommer att läsa texter om musik från läroboken Cascade 4 och olika typer av media.

3. Du kommer att arbeta med och presentera en musikgrupp/artist och spela upp en låt av denna. Berätta kort om artistens liv. Du presenterar din grupp/artist muntligt inför klassen med hjälp av en Power Point 

OBS! Använd lärobokens texter och ta hjälp från "Alors on parle - la musique" när du arbetar fram din text.

 

Visa din kunskap - Bedömning

Du bedöms utifrån:

 • hur du behärskar ett basordförråd om musik
 • med vilket flyt du pratar
 • ditt uttal och din intonation

 

Bonne Chance! 

//Åse

Uppgifter

 • La musique française

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9

Matriser

M2
Kunskapskrav i moderna språk åk 7-9

Syfte

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Använda innehållet i talat språk och texter i egen produktion
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig i muntliga och skriftliga framställningar
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta egna framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.