👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokpresentation

Skapad 2017-10-14 05:25 i Garnvindeskolan Ale
Genom att läsa och presentera en bok ska vi väcka intresse för att läsa böcker. Att kunna presentera en bok skriftligt och redovisa den muntligt. Att ge respons till en kompis skriftliga presentationer och redovisningar.
Grundskola 3 Svenska
För att öka läsförståelsen och motivationen att läsa böcker i sin egen läsnivå ska eleven skriva bokrecension efter att de läst ut en bok. De ska även presentera sin bok muntligt i grupp eller inför klassen. Vi har valt att börja med att inspireras utav författare Dan Höjers böcker. Eleven får givna kriterier att skriva efter. Eleven bestämmer själv om hen vill skriva för hand eller på dator. Eleverna ska efter givna kriterier ge varandra feedback på varandras presentation som kan ge dem hjälp att utveckla sitt skrivande men även efter den muntliga presentationen ska eleverna ge respons.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningens innehåll: Vad?

Undervisningens innehåll: Hur?

Du kommer få möjlighet att läsa din valda bok i skolan men även ta med hem och läsa om du önskar. 
När boken är läst ska du skriva en bokpresentation antingen med penna eller på dator enligt givna kriterier. 

Du ska skriva en sammanhängande text där följande punkter ska vara med. 

 • Bokens titel och författare
 • Beskriva huvudpersonen/huvudpersonerna
 • Beskriva miljön
 • Skriv kort vad boken handlar om så att andra blir intresserade att läsa den. 
 • Ha en passande bild till din text. Ritad eller fotograferad.
 • Skriva vad du tycker om boken och varför du tycker så. 
 • Rita hur många stjärnor du ger boken, mellan 1-5. 

Du ska även tänka på följande skrivregler:

 • Läslig handstil, om du skriver för hand. 
 • Stor bokstav på rätt ställe (namn, början på mening)
 • Använda rätt avslutning på meningarna, punkt, frågetecken eller utropstecken. 
 • Stava rätt till vanligt förekommande ord och ord du ofta använder. 

Du ska även muntligt presentera din bok och kan använda din skriftliga bokpresentation som grund för presentationen. Du ska inte läsa direkt ur din text men får lov att ha stödord på papper. 

Du ska ge kamratrespons till en kompis på den skriftliga presentationen utifrån givna kriterier. När du läser din kompis presentation ska du titta efter att samma punkter som när du skriver finns med, se ovan.

Du ska även ge din kompis "två stjärnor och en önskan" skriftligt när du läst texten och tittat efter punkterna ovan. 

På den muntliga presentationen kommer feedbacken ske gruppvis då alla får möjlighet att ge och få feedback. 

Kunskapskrav

Bedömning

Du kommer att bedömas på din bokpresentation när du är klar både med den skriftliga och muntliga delen. 

Du kommer även att bedömas på förmågan att ge kamratrespons på andras texter och muntliga presentationer. 

 

Uppgifter

 • Bokrecension

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3