Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JÄ 17/18 åk 8 Ke Kolföreningar och livsmedelskemi MSR

Skapad 2017-10-15 12:12 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Kol och kolföreningar
Grundskola 7 – 9 Kemi
Livets kemi - Organisk kemi är kolföreningarnas kemi. Allt levande är uppbyggt av olika kolföreningar. Kolföreningar finns i mat, kläder, papper, fossila bränslen, plast mm. Hur har de enklaste kolföreningarna bildats? Hur är de uppbyggda? Vad används de till? Visste du att bensin är uppbyggt av gamla kolföreningar? När bensin används i våra bilar bildas bl a koldioxid, som bidrar till den ökande växthuseffekten. Alkoholer, organiska syror och estrar stöter du på i ditt vardagsliv. Nu ska du koppla ihop dina vardagserfarenheter med kemikunskaperna. Vad är det för skillnad på träsprit och T-sprit? Vilken syra finns både i myror och brännässlor? Hur är näringsämnena uppbyggda?

Innehåll

Mål för elev

 • T.ex. Hur kommer kolatomer till och från luften? Hur är olika kolföreningar uppbyggda och vad används de till?
 • Hur har oljan påverkat/förändrat samhället?
 • Vad innebär övergödning? Vad är växthuseffekten
 • Hur är våra näringsämne uppbyggda
 • Lära dig om kol i olika former, kolets bindningar, kolväten och  andra organiska föreningar samt kunna använda strukturformler, molekylformler  så att du kan beskriva och förklara kemiska samband och reaktioner
 • Förklara fotosyntesens och förbränningens roll i naturen, för samhället och människan.
 • Genomföra laborationer och redovisa resultaten
 • Använda olika kemiska begrepp för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan

 

Genomförande

På lektionerna har vi genomgångar, teori, diskussioner, demonstrationer och laborationer. Vi jobbar under en 9 veckors period/ 3ggr i veckan med kap 11,12 och 16.

Bedömning

Ditt praktiska arbetet på laborationer och laborationsrapporter.
2 st kemiprov.
Du visar även kunskaper muntligt på lektioner.

Se bedömningsmatris, sist

Innehåll

Du kommer att arbeta med kol, kolväten:

 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer och kolatomens kretslopp
 • Hur kol- och väteatomer sätts samman till olika kemiska föreningar som finns i vardagslivet
 • Varför vissa kolföreningar löser sig i vatten när andra inte gör det
 • Fotosyntesen och förbränningen, samt energiomvandlingar i dessa reaktioner
 • Människans användning av energi- och naturresurser (här fossila bränslen) och vad det innebär för en hållbar utveckling 

Du kommer att arbeta med alkoholer, organiska syror, estrar, livsmedelskemi och våra näringsämne genom att:

 • Bygga molekylmodeller
 • Söka fakta om ämnena, Hur är de uppbyggda, vad finns det för likheter skillnader på dem?
 • Att planera och genomföra laborationer
 • Analysera livsmedel
 • Att kunna tolka resultat, dra slutsatser och ge förslag på förbättringar.

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • genomföra systematiska undersökningar i kemi,
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska

samband i samhället, naturen och inuti människan. 


Matriser

Ke
Kolföreningar och Livsmedels kemi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förklara med hjälp av kemins begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om kolföreningars uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar
Eleven har goda kunskaper om kolföreningars uppbyggnad, oförstörbar- het och omvandlingar
Eleven har mycket goda kunskaper om kolföreningars uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar
Resonemang om kemiska processer, i levande organismer, mark, luft och vatten
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Laborationer- Skriver egna planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställ- ningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra un- dersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra un- dersökningar utifrån givna planeringar och även formu- lera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Ditt praktiska arbete, laborationerna
I undersökningarna an- vänder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fung- erande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Slutsatserna i rapporten
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till ke- miska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska mo- deller och teorier.
Laborations- rapporten i helhet
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersök- ningarna med tabeller, diagram, bilder och skri liga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av un- dersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skri liga rapporter.
Dessutom gör eleven välut- vecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: