Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi år 4. Kemins grunder, vatten och luft

Skapad 2017-10-15 12:26 i Fontinskolan Kungälv
Kemins grunder- vatten och luft
Grundskola 4 Kemi
Utan vatten finns det inget liv. Allt som lever är beroende av vatten. Men, vad är vatten för något? Vilka ämnen är vatten uppbyggt av? Varifrån kommer allt regnvatten? Vad är atomer och molekyler för något? Finns det molekyler och atomer i din kropp? Vad består luft av? De här frågorna och många mer kommer du att få svar på under kemilektionerna framöver. Spännande, eller hur?

Innehåll

Detta ska du lära dig:

·         Vattnets egenskaper, olika former och kretslopp.

·         Luftens egenskaper och sammansättning.

·          Lära dig att beskriva och ge exempel på några vanliga atomer, molekyler och kemiska föreningar, t.ex. vatten, syre, kol och koldioxid.

 

Begrepp:

Kemi, atom, grundämne, molekyl, kemisk förening, avdunstning, kondensering, gasform, fast form, flytande form, frysa, smälta, vattnets kretslopp, lösningsmedel.

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi har genomgångar/diskussioner.

Vi läser kapitel 5 i läroboken och diskuterar begreppen.

Vi arbetar med olika typer av uppgifter kopplade till det vi läst och diskuterat.

Vi tittar på film och gör några quiz tillsammans.

Vi gör någon enkel laboration.

 

Så här kommer du redovisa det du lärt dig:

Du visar vad du kan under lektionerna när du arbetar med olika uppgifter.

Du visar dina kunskaper genom att vara aktiv under gemensamma genomgångar och diskussioner.

 

Skriftliga läxförhör/prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
  Ke  C 6
 • Eleven kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
 • Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  A 6

Matriser

Ke
Kemi år 4- kemins grunder-vatten och luft

Rubrik 1

------->
------->
------->
Luftens uppbyggnad
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Jag säger två viktiga beståndsdelar i luft.
Jag räknar upp luftens beståndsdelar, och säger vilken av gaserna det finns mest av.
Jag räknar upp luftens beståndsdelar. Jag säger på ett ungefär hur mycket det finns av varje gas.
Vattnets uppbyggnad
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Jag beskriver hur en vattenmolekyl är uppbyggd på ett sätt, t.ex. genom att rita en modell med rätt färger, genom att skriva kemisk formel eller genom att ange vattnets beståndsdelar.
Jag beskriver hur en vattenmolekyl är uppbyggd på två olika sätt, t.ex. genom att rita en modell i rätt färger, genom att skriva kemisk formel och/eller ange vattnets beståndsdelar.
Jag beskriver hur en vattenmolekyl är uppbyggd på tre olika sätt. Jag ritar en modell i rätt färger, jag skriver en kemisk formel och jag anger vattnets beståndsdelar.
Vattnets kretslopp.
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Jag beskriver ett par steg i vattnets kretslopp, antingen med ord eller bild.
Jag beskriver vattnets kretslopp, både med ord och bild. I dina beskrivningar använder jag något av begreppen avdunsta eller kondensera.
Jag beskriver vattnets kretslopp på ett välutvecklat sätt, både med ord och bild. Jag använder begreppen avdunsta och kondensera i mina förklaringar.
Vattnets egenskaper
Vattnets olika faser och fasövergångar,
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Jag nämner vattnets olika faser. Jag beskriver vad som menas med avdunstning eller kondensering.
Jag beskriver vattnets olika faser. Jag beskriver vad som menas med avdunstning och kondensering, samt anger vid vilken temperatur de olika övergångarna sker.
Jag beskriver vattnets olika faser på ett välutvecklat sätt. Jag beskriver vad som menas med avdunstning och kondensering, samt anger vid vilken temperatur de olika övergångarna sker. Jag beskriver vad som händer med vattenmolekylernas rörelser i de olika faserna.
Kemiordlistan/Kemibegrepp
Atom, molekyl, kemisk förening och grundämne
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Jag nämner att allt är uppbyggt av atomer, och att atomerna kan sättas ihop på olika sätt och bilda olika ämnen, t.ex. vatten. Jag räknar upp ett par exempel på atomer.
Jag beskriver att allt är uppbyggt av atomer, och att atomerna kan sättas ihop på olika sätt i molekyler och/eller kemiska föreningar. Jag räknar upp ett par olika exempel på atomer samt räknar upp ett par olika exempel på molekyler.
Jag beskriver på ett välutvecklat sätt att allt är uppbyggt av grundämnen/atomer, och att atomerna kan sättas ihop på olika sätt i molekyler och kemiska föreningar. Jag räknar upp flera olika exempel på atomer/grundämnen samt räknar upp flera olika exempel på molekyler och kemiska föreningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: