👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell

Skapad 2017-10-15 13:18 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi ska nu arbeta med noveller. Du kommer att läsa, skriva och ge feedback.

Innehåll

 

MÅL

Jag kan…..

 • Läsa

 • Skriva novell

 • Använda gestaltning, liknelser, metofor i min text

 • Ta och ge feedback

Klicka för att se var du befinner dig - Lärandematris

 

Vilka program använder vi?

UNIKUM -  Bedömning/feedback om dina kunskaper

LÄSA - Inläsningstjänst/ Legimus/Oribi

SKRIVA - Röstinmatning/Oribi

 

Hur?

Genomgångar, film, läsa, arbeta i par, skriva/läsa enskilt,

Hur ska du visa vad du har lärt dig?

 • Genom att svara på frågor till noveller.

 • Genom att delta i diskussioner om noveller.

 • Genom att lämna in en egen skriven novell.

 • Genom att ge och ta emot feedback.

Ord och begrepp du ska kunna efter dessa veckor

Gestaltning

Liknelser

Metafor

Beskriva

Styckeindelning

Feedback

 

Uppgifter

 • Ge och ta - Feedback

 • Novell

 • Läsa och svara på frågor

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Novell

E
C
A
Läsa
Jag kan läsa med flyt och använda lässtrategier med ett....
enkelt flyt
gott flyt
mycket gott flyt
Skriva
Jag kan skriva en novell och använder.....ett
enkelt språk
utvecklat språk
väl utvecklat språk
Använda gestaltning, liknelser, metoforer i min text.
Jag skriver använder och ....
använder ett av berättargreppen
använder några av berättargreppen
använder alla berättar greppen