👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tiundaskolan Lappteknik 2019/20

Skapad 2017-10-15 15:26 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 5 Slöjd
Du kommer att använda spilltyger och återvunna tyger till att formge ett eget mönster och sy en kudde i lappteknik.

Innehåll

Ord och begrepp att kunna:

Under arbetsområdet kommer du att lära dig mer av symaskinssömnadens metoder, ord och begrepp.

Exempel på ord och begrepp vi kommer att använda: Lappteknik, rätsida, avigsida, tvärnåla, sömsmån, raksöm, pressa, vävda tyger, bomull

 

Arbetsformer

 • Du planerar ditt arbete med val av geometriska former, färger och tyger till ditt lapptekniksmönster. 
 • Du framställer din produkt med hjälp av  din planering, lärarens genomgångar samt muntliga och skriftliga beskrivningar.
 • Du för anteckningar över arbetet i loggboken eller dokumenterar arbetsprocessen i Unikum.
 • Då produkten är klar svarar du på reflektionsfrågorna i Unikum och lägger upp en bild på den färdiga produkten.

 

 Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat:

 •  kunna planera hur din lappteknik ska se ut 
 •  känna till materialet bomull och vad det har för egenskaper
 •  kunna arbeta praktiskt utifrån instruktioner
 •  kunna använda symaskinen, strykjärnet, sax och knappnålar
 •  kunna förstå och använda nya ord och begrepp

 

Bedömning baseras på:

 • Planeringen
 • Det praktiska arbetet - Hur du hanterar redskap, tekniker och material, hur du arbetar utifrån instruktioner och hur du löser problem under arbetets gång samt att du driver ditt arbete framåt.
 • Reflektioner över arbetsprocessen genom lektionsutvärderingar i loggboken och svar på reflektionsfrågor efter avslutat arbetsområde.

 

 

 

 Tidsplan: ca 9 lektionstillfällen

 

Uppgifter

 • Reflektionsfrågor efter avslutat arbetsområde

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Kunskapsmatris åk 5 lappteknik

Nivå 1
Nivå 2
Formge och framställa slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Nivå 1
Nivå 2
Använda handverktyg redskap och maskiner
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Nivå 1
Nivå 2
Välja tillvägagångssätt och motivera sina val
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.

Nivå 1
Nivå 2
Formulera och välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

Nivå 1
Nivå 2