👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa trygghet, samhörighet och samspel på Spanarna

Skapad 2017-10-16 08:25 i Pysslingen Förskolor Smörblomman Pysslingen
Förskola
Med nyfikenhet, inflytande, samhörighet, ansvarskänsla, solidaritet, förståelse för språk och kommunikation skapar vi en trygg grupp tillsammans där det finns utrymme för lärande i samspel med varandra

Innehåll

 Utifrån forskning;

Både Vygotskij och Jerome Bruners teorier bygger på att människan lär i ett socialt sammanhang. Genom att det finns närvarande vuxna som talar och tolkar det barnen uttrycker lär sig barnen automatiskt hur språket är uppbyggt grammatiskt. När barnen samspelar med barn och vuxna i trygga välkända situationer där språket upprepas stöds den språkliga kommunikationen. Låtsasleken är ett annat tillfälle där barnen får öva sitt språk och ses som extra viktigt. Enligt Bruner är det av stor vikt att den vuxne är intresserad av vad barnet förmedlar med hjälp av mimik och gester. Det leder till språklig utveckling.

I Martina Norlings avhandling "Förskola- en arena för social språkmiljö och språkliga processer" kom hon fram till att det är viktigt att pedagogerna är lyhörda för barnens behov och att vuxna är delaktiga i leksituationer för att utmana.

Från Carina Fast Läslust i hemmet (2015). Hur man ofta skildrar barns skriv och läsutveckling i form av ett träd.

 

 

Mål ( det ska vara mätbart vid analys)

Vi vill skapa en trygg grupp med vi-känsla, där varje individ känner till behov och intressen i gruppen.
Barnens ska få möjlighet att utveckla;
Förmåga till samhörighet, ansvarskänsla och solidaritet
Förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande.
Förmåga till nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation 

 

Målkriterier (Vad ska vi se för att målet är nått)

När vi i lärloggarna kan reflektera och se barnens utveckling av förmågorna.
När vi kan se att barnen har utvecklat sin förståelse och nyfikenhet kring språk och kommunikation.  

Syfte ( varför gör vi detta)

Vi tycker att det är viktigt att barnen är trygga och har en positiv självbild. Vi vill ge barnen möjlighet att känna vi-känsla i sin grupp.
Vi vill ge barnen möjlighet att på ett nyfiket sätt närma sig språk och kommunikation på många olika sätt. 
Vi vill ge barnen verktyg och uppmuntra förmågan till samhörighet och inflytande.

 

Metod ( hur gör vi för att se målkriterierna? Material/ aktivitet)

Vi vill få barnens att glittra av nyfikenhet.

Vi erbjuder barnen aktiviteter där de får pröva på och skaffa sig erfarenheter utifrån läroplanen och funktionell kvalitet.

Vi delar barnen i mindre grupper för att ge möjlighet till större självkänsla, trygghet och samspel.

Utifrån intresset för sagor ges barnen utrymme till fantasi, nyanserat talspråk, ordförråd, begrepp, leka med ord och kommunicera med andra.

Utifrån barnens intresse för Babblarna kommer vi använda karaktärerna, sångerna och berättelserna för att utmana barnen i deras förmågor.

Utveckling framåt ( hur gick det+/-, vad ska vi tillför grupp/ individ?)