Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

St svenska årskurs 5

Skapad 2017-10-16 08:48 i Kärlekens skola Halmstad
Grundskola 5 Svenska
Svenska språket innehåller många delar och vi kommer fokusera särskilt på att läsa, skriva och samtala kring olika genrer.

Innehåll

Syfte och mål

För att stärka den språkliga medvetenheten och få ökad läsförståelse inom olika genrer, tränar vi det som kännetecknar olika typer av texter.  Den språkliga medvetenheten leder dig till att kunna skriva egna texter och delta i samtal inom de olika genrerna.

Genomförande

Tillsammans i klassen bygger vi upp den struktur som är typisk för de olika genrerna. Vi skriver gemensamt en text till varje genre. Därefter skriver du egna texter. Du samlar alla genrer i en särskild mapp. Du ska göra egna bedömningar och kunna förbättra dina texter. Du ska få prova att göra kamratbedömning. Vi läser, samtalar om och skriver genrer som:

 • recension
 • skönlitteratur
 • äventyrsberättelser
 • lyrik/dikter
 • instruktion
 • beskrivande text 
 • förklarande text
 • argumenterande text
 • tidningsartikel
 • faktatexter, integrerat med SO och NO
 • Språkliga varianter inom svenska och närliggande språk, nordiska språk
 • minoritetsspråk i Sverige

Vi läser en gemensam skönlitterär bok i bokcirkel. Du arbetar ingående med olika typer av frågor och uppgifter till texten. Du skriver ner dina svar i en särskild bokcirkelskrivbok. I skolan diskuterar du svaren tillsammans med andra. Där kan du förändra och förbättra dina svar samt ta del av andras läsupplevelser och tankar. Ni får också olika uppgifter efter boksamtalet som är kopplade till boken. 

Du tränar på att hitta svar till:

 • frågor där du hittar svaret direkt i texten
 • frågor där du ska förklara vad ett ord eller uttryck betyder
 • frågor där svaret står mellan raderna
 • frågor där du ska beskriva eller berätta något
 • frågor där du själv ska ha en åsikt och motivera ditt svar
 • analyserande frågor

Bedömning

Din lärare kommer ge dig respons under tiden du arbetar. Du ska anpassa språket till textens tänkta läsare. Du ska stava betydelsebärande ord korrekt. Du ska kunna använda punkt och stor bokstav vid rätt tillfällen. Du ska använda styckeindelning och kunna skriva dialog i en text. Du läser längre texter med flyt och använder olika lässtrategier.

Du skriver texter och lämnar in för bedömning, Äventyrsberättelse och recension på ht.

Vi diagnostiserar i åk 5 genom att göra äldre nationella prov, avsedda för åk 5.

Läshastighetstest H4 och H5, genomförs 2 ggr/läsår av specialpedagog.

Uppgifter

 • Argumenterande text

 • Bokrecension

 • Äventyrsberättelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv

Matriser

Sv
Äventyrsberättelse och recension (muntligt och skriftligt)

Genrer, äventyrsberättelse och recension

Anpassa språket efter olika syften
Genrer
Du har kännedom om genrer vi arbetat med. Du vet vad som kännetecknar de olika texttyperna och kan skriva egna.
Du har god kännedom om de genrer vi arbetat med.Du vet vad som kännetecknar de olika texttyperna och kan skriva egna texter med god förmåga.
Recension
Skriva en recension av valfri skönlitterär bok, du läst under terminen.
 • Sv  4-6
Du skriver ett omdöme om boken, men följer inte de givna delarna en recension ska innehålla.
Du skriver ett omdöme om boken och får med de flesta givna delar. Din text är anpassad till genren.
Du skriver ett genomarbetat omdöme, där du får med alla givna delar och delger dina åsikter på ett väl underbyggt sätt. Din text är väl anpassad till genren.
Språkets struktur
Röd tråd Berättande text; Äventyrsberättelse
 • Sv  4-6
Texten hoppar hit och dit. Berättelsen är svår att följa.
Det finns en röd tråd, men texten hänger inte riktigt ihop.
Texten följer en kronologisk ordning och har en tydlig röd tråd.
Språkets struktur
Skiljetecken Berättande text; Äventyrsberättelse
 • Sv  4-6
Texten saknar till stor del stor bokstav, punkt, utropstecken och frågetecken.
Texten innehåller stor bokstav och skiljetecken men de är inte alltid rätt placerade.
Texten har stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken på rätt plats!
Språkets struktur
Stavning Berättande text; Äventyrsberättelse
 • Sv  4-6
Texten innehåller många felstavade ord.
Större delen av texten är rättstavad. Stavfel finns men de förstör inte förståelsen.
Texten är rättstavad.
Språkets struktur
Meningsbyggnad Berättande text; Äventyrsberättelse
 • Sv  4-6
Dina meningar börjar med samma ord ( t.ex. Sen....Jag....). Meningarna är korta.
Du har använt dig av både korta och långa meningar. Du använder sambandsord.
Du har en korrekt och varierad meningsbyggnad.
Språkets struktur
Person- och miljöbeskrivningar Berättande text; Äventyrsberättelse
 • Sv  4-6
Texten innehåller inga beskrivande ord.
Texten innehåller enkla beskrivningar av personer och miljöer.
Texten innehåller utvecklade beskrivningar av personer och miljöer.
Muntlig presentation
Formulera sig i tal, recensera en bok muntligt.
 • Sv
 • Sv
 • Sv
Du kan berätta om en bok du läst, men det framgår inte vilket budskap eller vilken upplevelse läsningen gett.
Du kan förbereda och genomföra en muntlig redovisning av en bok du läst. Du kan berätta om textens innehåll och budskap samt förmedla din egen upplevelse av läsningen, på ett enkelt sätt.
Du kan förbereda och genomföra en muntlig redovisning av en bok du läst. Du kan berätta om textens innehåll och budskap samt förmedla din egen upplevelse av läsningen, på ett utvecklat sätt.

Sv
Vt-18 Genrer och läsning åk 5

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Läsa olika genrer och kunna använda lämpliga lässtrategier för förståelse.
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar bra.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar mycket bra.
Skriva- innehåll
Faktatexter Instruerande texter Argumenterande texter Förklarande texter Dikter
Du kan skriva olika slags av texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags av texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags av texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Innehåll och struktur
Innehållet ska vara begripligt och relevant. Röd tråd, inledning, avslutning, styckeindelning och gestaltande beskrivningar förekommer där det krävs.
Skrivregler
Stavning Skiljetecken Dialog
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Informationssökning
Faktatexter Instruerande text Förklarande text
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen kan användas.
Sammanställa information
Faktatexter Instruerande text Förklarande text Anpassa språket efter genre.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett mycket bra sätt.
Använda bilder
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammas med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammas med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammas med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Använda och ge respons
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: