👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 17 åk 6 Mu Musikens sammanhang och funktioner bluesens historia ÅH

Skapad 2017-10-16 11:22 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP och matris för musikens sammanhang och funktioner i åk 6
Grundskola 6 Musik
LPP och matris om Bluesens historia

Innehåll

Musikens sammanhang och funktioner, Rockens historia

Arbetssånger, negro spirituals/gospel och blues

Mål för elev

Du utvecklar

• din förmåga att lyssna till och urskilja olika sorters musik
• dina kunskaper om och ökar din förståelse för olika sorters musik
• dina kunskaper om hur det svarta musikarvet kommit att påverka dagens musik
• din förmåga att analysera och samtala om hur de olika stilarna utvecklats och låter

• din förmåga att lyssna till olika instrument och hur de används

 

 

 

Innehåll

Du kommer att

- läsa om och lyssna på arbetssånger, negro spirituals, gospel och blues

- resonera kring hur musiken låter och hur den använts för påverkan, i arbete, som avkoppling och i olika ceremonier.
- lära dig ord och begrepp som används i dessa stilar
- hur musiken är uppbyggd

 


 

Genomförande

Under perioden kommer du att:

• läsa om och lyssna till arbetssånger, negro spirituals, gospel och blues
• sjunga negro spirituals och bluessånger
• öva dig i att fundera över och resonera kring hur stilarna är uppbyggda, hur olika instrument används, olika sångsätt mm.
• ha läxa och förhör

 

 

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att:

- använda faktakunskaperna som grund för att kunna urskilja de olika musikstilarna och olika instrument
- genom lyssning känna igen musikstilar och instrument
- använda faktakunskaperna som grund för att kunna resonera kring musiken, instrumenten och kring hur musiken påverkar oss

Olika kvalitetsnivåer för dessa förmågor anges i bedömningsmatrisen

 

 

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• utveckla sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

• att lyssna och reflektera över musik.
• analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

 


 


 

Avsnitt 7

Matriser

Mu
Musikens sammanhang och funktioner åk 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analys och samtala om musik
Eleven kan uttrycka sig om egna musikupplevelser och ge exempel på hur musik kan påverka människor på ett... samt urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer med...
enkelt sätt viss säkerhet
utvecklat sätt relativt god säkerhet
välutvecklat sätt god säkerhet
Lyssning
Eleven kan ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper med...
viss säkerhet
relativt god säkerhet
god säkerhet