Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik

Skapad 2017-10-16 15:06 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Pedagogisk planering för det andra området i matematik på Fäladsskolan ht17

Innehåll

Mål

Målet med det här arbetsområdet är att du ska lära dig mer om...

 • Att förstå och göra egna tabeller.
 • Att läsa av och göra egna diagram av olika slag.
 • Begreppen median och typvärde.
 • Att genomföra statistiska undersökningar.

De här förmågorna kommer du få träna under kursens...

 • Hur du kan genomföra problemlösningsuppgifter. Du kommer få öva på olika strategier för att förstå och genomföra problemlösning. 
 • Samtala om matematik och genomföra uppgifter tillsammans med andra.
 • Använda matematiska uttryck och begrepp.
 • Välja och använda lämpliga metoder för att genomföra beräkningar.

Arbetssätt

För att du ska nå målen för den här kursen kommer du få jobba med...

 • Pixel matematikbok 4A - Kapitel 2 ("Statistik")
 • Problemlösning (en hel lektion per vecka)
 • Uppgifter och övningar tillsammans med ditt team och din nyckelkompis. Ni kan få diskutera vissa frågor tillsammans, spela spel eller göra något praktiskt (rita, klippa, klistra eller vara utomhus). I det här kapitlet kommer eleverna t.ex. arbeta tillsammans för att genomföra en statistisk undersökning och redovisa resultatet i en tabell och ett diagram.

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur långt du har kommit i att nå kursens mål.

I följande moment kommer du få möjlighet att visa vad du har lärt dig:

 • De uppgifter som du gör tillsammans med dina klasskamrater
 • När du deltar aktivt i de gemensamma genomgångarna
 • Problemlösningsuppgifterna
 • Ett avslutande prov

Matriser

Ma
Statistik

Behöver öva mer
Grundläggande kunskaper
Mer än grundläggande kunskaper
Lösa problem med strategier & metoder
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Beskriva tillvägagångssätt & resonera om rimlighet
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Välja & använda matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Föra och följa matematiska resonemang
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: