Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Prinsessan på ärten" Vh / ht.-17 åk.2

Skapad 2017-10-16 15:23 i Valhallaskolan Halmstad
Vi läser och lyssnar "Prinsessan på ärten"
Grundskola 2 Matematik Bild Svenska Svenska som andraspråk
Vi lyssnar och reflekterar utifrån en klassisk saga och med hjälp av kunskaper om sagans typiska kännetecken. Vi återberättar sagan i bild och text och dramatiserar utifrån ett eget enkelt manus.

Innehåll

Syfte/Förmågor

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Centralt innehåll / Konkretisering

 

 • Inspireras att förstå sagans mystik och attribut genom att titta in i "Sagoskåpet", få se en fin prinsessklänning och en gammal ärta i en glaskupa.
 • Lyssna på sagan " Prinsessan på ärten".
 • Reflektera och läsa "mellan raderna" med hjälp av väl kända lässtrategier.
 • Återberätta/ sammanfatta sagan på ett enkelt sätt.
 • Skriva sagan igen med hjälp av en "berättelsekarta" eller skapa en fortsättning på sagan ihop med en skrivarkompis. Skriva med tydlig början, handling och slut.
 • Lära in vad som kännetecknar en saga.
 • Skapa bilder till sagan eller skriva meningar till en färdig bildserie.
 • Ge respons på kamraternas saga och ta emot respons på egen saga.
 • Känna till H.C. Andersen och någon annan känd sagoförfattare och boktitel.

Undervisningen går ut på att:

Du lyssnar på "Prinsessan på ärten" och lär om författaren H. C Andersen.

Du tränar på att återberätta sagan för dina klasskamrater, i liten eller stor grupp.

Du lär dig vad som kännetecknar en saga.

Du  skriver en egen saga ihop med en skrivarkompis och illustrera den eller skriver tillsammans text till en bildserie.

Du skriver för hand eller på datorn.

Du lyssnar på kamraternas sagor och ger repons på dem, samtidigt som ni får respons på er egen saga.

Du utvecklar ditt skrivande med hjälp av den formativa bedömning du får av pedagoger och kamrater.

Du beräknar hur du tillsammans med dina kamrater kan skapa en egen del av en större bild med rätt proportioner för att skapa en gemensam helhet( en stor säng med många madrasser) en stor bild som passar till sagan.

 

Bedömning

Detta kommer vi att bedöma:

 

 • Din förmåga att lyssna och återberätta/ sammanfatta.
 • Din förmåga att skriva en saga med en känd röd tråd.
 • Din förmåga att bearbeta texterna, både i samarbete med andra elever och pedagoger.
 • Din förmåga att skriva berättelser med en tydlig börjanmitt och slut . I sagan kallar vi det ; beskrivning av huvudperson, problem, lösning, och avslut.
 • Din förmåga att använda de viktiga skiljetecknen (punkt, frågetecknen, utropstecknen).
 • Din förmåga att starta en ny mening med stor bokstav.
 • Din förmåga att skapa berättande bilder.
 • Din förmåga att mäta en enkel rektangel och skapa den i olika material.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3

Matriser

Sv Ma Bl SvA
Att berätta och skriva en enkel saga till egna eller andras bilder.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå3
Kunskapskrav åk 3
Att skriva en saga för hand eller med datorn som hjälp.
 • Sv  1-3
Du känner igen och skriver alla små och stora bokstäver på rätt sätt. Du hittat bokstäverna på tangentbordet. .
Du skriver ord med mellanrum mellan orden. Du skriver ibland meningar med stor bokstav och punkt.
Du skriver enkla texter med meningar med stor bokstav och punkt och läslig handstil och på dator.
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Förmåga att skriva och berätta med en "röd tråd".
 • Sv  1-3
Du försöker berätta och skriva en enkel text som beskriver din huvudperson och ett enkelt händelseförlopp.
Du berättar och skriver en enkel saga med ”röd tråd”. Du visar att du vet vad som är typiska begrepp i en saga t.ex."Det var en gång...." osv.
Du berättar och skriver en saga med tydlig beskrivning av huvudpersonen, ett problem, en lösning och ett avslut.
De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
Förmåga att få ord och bild att samverka.
 • Sv  1-3
Du skriver ord till bilder.
Du skriver meningar till bilder.
Du skriver så text och bilder hör ihop. Det kan t.ex. vara en egen liten sagobok, eller ett litet sagomanus med bildbeskrivningar till.
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap. .
Förmåga att bearbeta texter.
 • Sv  1-3
Du försöker skriva så att innehållet framgår och har till vana att läsa igenom vad du skrivit och värdera din egen text.
Du bearbetar och förtydligar dina texter på ett enkelt sätt utifrån given respons.
Du skriver så att innehållet klart framgår och kan utifrån givna frågor ge respons på din egen text och på andras.
Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Ny aspekt
Förmågan att färglägga och framställa olika typer av berättande bilder
 • Bl
 • Bl  1-3
Du skapar enkla bilder som berättar och visar vad någon varit med om. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett ganska bra sätt.
Du skapar utvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett bra sätt.
Du skapar välutvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett mycket bra sätt.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Ny aspekt
Förmågan att mäta enkla figurer och veta hur de storleksordnas
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Jag kan använda mätredskap med stöd av vuxen eller kamrat och se skillnad på olika storlekar
Jag kan använda mätredskap på egen hand och storleks-ordna konkret material efter olika längder och förklara min förståelse
Jag kan mäta med mätredskap och välja det mätredskap som passar bäst och jämföra och storleks-ordna konkret material efter olika längder och förklara min förståelse
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: