👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och förstå

Skapad 2017-10-16 17:00 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 6 Svenska
Ett arbetsområde om läsning.

Innehåll

I detta arbetsområde kommer vi att:

- läsa olika slags texter och svara på frågor till dem; gemensamt, parvis och enskilt.
- repetera hur man tolkar och formulerar svar till frågor.
- repetera hur man kan leta ledtrådar i texten för att kunna "läsa mellan raderna" och dra slutsatser av texten.
- läsa olika texter högt för att träna på att läsa med flyt och inlevelse.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Läsa och förstå

--->
--->
--->
--->
Läsa med flyt
Du behöver träna mer för att läsa flytande och följa interpunktionen (punkt och kommatecken).
Du läser till största delen med flyt och följer oftast interpunktionen (punkt och kommatecken).
Du läser flytande och följer interpunktionen (punkt och kommatecken). Du levandegör ibland det du läser med inlevelse i rösten.
Du läser flytande och följer interpunktionen (punkt och kommatecken). Du levandegör det du läser med inlevelse i rösten. Du anpassar läsningen efter vilken slags text du läser (t.ex. skönlitteratur, dikt och faktatext).
Besvara frågor
Du behöver träna mer för att kunna svara på frågor till olika slags texter.
Du upprepar frågan i ditt svar för att vara säker på att inte glömma bort vad som frågas efter eller svara på något annat. Du ger oftast korrekta svar på frågor där svaren finns "på raden".
Du upprepar frågan i ditt svar för att vara säker på att inte glömma bort vad som frågas efter eller svara på något annat. Du ger oftast korrekta svar på frågor där svaren finns "på raden". Du ger ibland korrekt svar på frågor där svaren hittas genom att "läsa mellan raderna".
Du upprepar frågan i ditt svar för att vara säker på att inte glömma bort vad som frågas efter eller svara på något annat. Du ger korrekta svar på frågor där svaren finns "på raden". Du ger oftast korrekt svar på frågor där svaren hittas genom att "läsa mellan raderna".