👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt hemland Bosnia och Hercegovina

Skapad 2017-10-16 20:45 i Modersmål Trelleborg
Grundskola F – 9 Modersmål
" Zemljo tisućljetna Na vjernost ti se kunem". Visste ni att vår nationella sång är utan text? Visste ni att i Sarajevo ligger synagoga, katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan och moské bredvid varandra? Via olika medier och i klassen får du möjlighet att få veta mycket mer om hemlandet, om hemlandets kultur och tradition liksom om kända bosniska personer, bosnisk litteratur, bildkonst, arkitektur etc.

Innehåll

 

    Mål

 • lär känna olika aspekter av hemlandet
 • använder sitt modersmål både i tal och skrift
 • utvecklar sitt modersmåls ordförråd och språkliga strukturer
 • anpassar modersmålet efter olika mottagare
 • utveckla kulturella identitet
 • läser andra texter som beskriver eller förklarar hemlandets traditioner, kulturella företeelser eller samhällsfrågor
 • jämför hemland och Sverige i olika avseenden
 • använder sig av det eleven har läst, hört och lärt sig i samtal och presentationer 

Arbetsformer och arbetssätt

 • hög och tystläsning 
 • använda fakta texter, video och länkar lämpliga för ditt arbete och som läraren har rekommenderat
 • söka, läsa och sammanfatta arbetsmaterial på internet, geografi etc.
 • använda ordböcker och lexin                   /http://lexin2.nada.kth.se/lexin/#searchinfo=to,swe_bos,tillgodog%C3%6r
 • besvara instuderingsfrågor
 • samtala om texternas innehåll 
 • använda ämnesrelaterade språk
 • jämföra svenska med modersmålet
 • använda  infon som du har fått på lektioner 
 • skriva arbete utifrån lärarens ledning 
 • lämna in arbetet  i classroom
 • presentera arbete i PowerPoint inför klassen. 
 • ge och ta respons på presentationer

Bedömning

 Du kommer att bedömas fortlöpande under arbetets gång och utifrån resultat i prov.

 Du kommer att bedömas enligt förmågan att:

 • följa upp instruktioner
 • samtala och diskutera i klassen
 • skriva och följa upp skrivregler och normer. Del av skriftligt arbete lämnas in vecka 46
 • använda skriftligt och muntligt ämnets specifika språk (ordförrådet)
 • söka och använda relevant information från internet och undervisning
 • delta i samtal och resonera kring tradition och kultur i BiH jämfört med Sverige
 • att redovisa muntligt arbetet via Power Point  vecka 47

  Ditt skriftliga arbete följer jag upp och ger respons i Google drive i "Min enhet".

  I matrisen kan du se vad som kommer att bedömas när du jobbar med "Moja domovina” 

    Du skall göra en egen bedömning av din arbetsinsats i matrisen också.
    Tillsammans talar vi sedan om hur du kan komma vidare. 

    Vi bygger upp nedanstående matris under hela läsåret liksom undervisningsområde.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
Mitt hemland

Läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tala, samtala
Du samtalar och diskuterar med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk på ett enkelt sätt.
Du samtalar och diskuterar med en kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk på ett utvecklat sätt.
Du samtalar och diskuterar med en effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk på ett välutvecklat sätt.
Läsförståelse
Du läser med flyt genom att, på ett fungerande sätt, välja och använda lässtrategier
Du läser med god flyt genom att, på ett fungerande sätt, välja och använda lässtrategier
Du läser med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier..
Resonemang
Du kan utifrån egna erfarenheter föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texten.
Du kan utifrån egna erfarenheter föra utvecklade resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna.
Du kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra välutvecklade resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i texten.

Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du söker och väljer relevant information från fåtal, trovärdiga källor.
Du söker och väljer relevant information från några, trovärdiga källor.
Du söker och väljer relevant information från flera, trovärdiga källor.
Struktur
Din text har struktur som är delvis anpassad texttypen.
Din text har struktur som är anpassad texttypen.
Din text har genomtänkt och tydlig struktur som är anpassad texttypen.
Ordförrådd
Du använder ord delvis anpassade till texten..
Du använder ord anpassade till texten.
Du använder även ämnes specifika ord i texten.
Meningsbyggnad
Du använder korta meningar med enkel ordföljd.
Du varierar meningarnas längd och ordföljd.
Du varierar meningarnas längd och ordföljd utifrån syfte och sammanhang
Stavning
Du har vissa stavfel som inte påverkar förståelsen av texten
Du har få stavfel
Du har ytterst få stavfel
Skriftspråkets normer
Du kan följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Du kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Du kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Redovisa