👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT 2017 Pedagogisk planering Traditioner och Högtider Litauiska Åk 1-9

Skapad 2017-10-17 11:06 i Enhet flerspråkigt lärande Grundskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
Pedagogisk Planering Traditioner och Högtider Modersmål Engelska Åk 1 - 9
Grundskola 1 – 9 Modersmål
För att popularisera den nationella kostymen och göra den meningsfull vid offentliga fester och vardagsliv, år 2017 utropades Litauen det nationella kostymåret. I detta planering koncentrerar vi oss på traditioner, högtider och kultur i Litauen. Vi ska arbeta muntligt och skriftligt, analysera information (likheter/skillnader, fakta/fiction och jämföra kultur, traditioner och högtider mellan Sverige och Litauen.

Innehåll

 

I detta tema lär sig eleverna att delta i gruppdiskussioner och att skilja mellan fakta och fiktion. Eleverna kommer att förbättra deras ordförråd genom att lära sig hur man uttrycker sin åsikt och genom att söka fakta. 

Eleverna ska lära sig att jämföra och diskutera likheter och skillnader. Vi kommer särskilt att gå in på hur man jämför, och att det är lika viktigt att hitta likheter som skillnader. Som verktyg lär eleverna sig att använda att Venn-diagram.

Eleverna kommer att lära sig om olika traditioner och högtider.

Eleverna får också möjlighet att söka information om andra möjliga traditioner som vardagsliv, bostäder, skola, spel, konst och musik i Litauen och Sverige.

Eleverna får möjlighet att diskutera deltagande i olika kulturer, hur det är att vara en del av ett samhälle, ha en identitet, att vara fri för att öva alla religioner och yttrandefrihet i olika former.

 Arbetssätt

Eleverna får välja vilka traditioner/högtider de vill arbeta med. 

Steg 1 – Introduktion om teman och eleverna får diskutera vad de redan kan om ämnet.

Steg 2 – Läraren guidar eleverna att använda olika resurser för att samla information. Informationen kommer att dokumenteras i form av en Mind Map.

Steg 3 – Finns det mer länder som har samma traditioner/ högtider? Hur jämför vi dem? Hitta likheter och skillnader med hjälp av en Venn-diagram.

Steg 4 – Skilja mellan fakta och fiktion, samt vilka ord använder man för att uttrycka det?

Steg 5 – Träna själv. Elever får i uppdrag att upprepa processen (steg 1 – 4) och samla information själv eller i par. Eleverna ska notera information de tar med sig i en Venn-diagram/Mind Map. 

Åk 1 - 3 Hantverk/konst, läsa och lyssna på berättelser / fakta texter, skriva ord, skriva enkla meningar, intervjua en släkting, använda bilder för diskussioner och titta på relevanta klipp från internet.

Åk 4 - 9 Samla information i minst två olika källor och eleverna ska hålla en muntlig presentation om de traditioner / festivaler / fester som de har valt.

Åk 7-9 Översätta av och jämföra mellan texter på modersmålet och på svenska.

Steg 6 - Sammanställning av information. 

 Man har uppnått målen när man kan:

- använda olika ord som uttrycker känslor och åsikter samt använda lämpliga ord för att berätta om fakta.

- berätta vad en högtid/fest är och vad en tradition är och hur de skiljer sig åt.

- nämna några högtider/fester som firas i språkområdet.

- veta om dessa fester även firas i Sverige.

- berätta om några traditioner i språkområdet.

- översätta av och jämföra mellan texter på modersmålet och på svenska.

Förmågor:

- ÅK 1-3 Känna igen en fakta text och en berättelse.

- ÅK 1 -3 Kunna berätta på vilka olika ställen man kan leta efter information om ett ämne.

- ÅK 1- 3 Kunna jämföra genom att berätta några likheter och skillnader mellan några fester och traditioner i Sverige och i språkområdet.

- ÅK 1 - 3 Kunna berätta inför gruppen om något man har tagit reda på.

- ÅK 4 - 6 Kombinera olika fakta texter för att hitta information om en högtid/tradition samt ange i vilka källor de har hittat fakta de berättar om.

-ÅK 4 - 9 Kunna hålla en muntlig presentation inför gruppen och anpassa av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

- ÅK 4 - 9 Kunna jämföra olika fester och högtider som firas i Sverige och språkområdet genom att beskriva dem och analysera likheter och skillnader.

- ÅK 4 - 9 Kunna använda ett Venn-diagram för att underlätta analysen av information.

- ÅK 7 - 9 Kunna översätta av och jämföra mellan texter på modersmålet och på svenska.

 Slutredovisning

För att hela processen med att inhämta, sortera och använda information ska bli komplett, skriver gruppen tillsammans en text som slutuppgift. Alla elever ska få en chans att författa en del av texten, genom att hjälpa till med att nämna fakta, jämföra dem och berätta om några skillnader/likheter. 

Tid

2017 höst termin

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
 • Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9