👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 17 åk 7 Sv Skriva novell PT

Skapad 2017-10-17 12:57 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Svenska
Det ligger en sko på vägen. Hur hamnade den där?

Innehåll

Mål för elev

Målet med arbetsområdet är att du ska utveckla din förmåga att uttrycka dig i skrift och mer exakt ska du lära dig skriva en berättelse.

Du ska lära dig: 

  • hur du bygger upp en berättelse
  • hur du gestaltar
  • hur du beskriver miljö

så att du sedan kan skriva en egen berättelse

 

Innehåll

Arbetsområdet handlar om berättelser, deras typiska drag uppbyggnad och innehåll. Kunskapsområden som behandlas är Läsa och skriva samt Berättande texter och sakprosatexter.

 

Genomförande

Under arbetsområdet kommer vi, enskilt och i grupp att: 

  • träna på att gestalta
  • beskriva miljö och personer
  • gå igenom den dramaturgiska kurvan

 

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom att delta i de övningar vi gör i klassrummet, samt genom att skriva en egen berättelse.

Matriser

Sv
Skriva en berättelse - En sko på vägen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
STRUKTUR
anpassar mitt skrivande till strukturer/genre
Du delar ibland in i stycken och skriver en tydlig inledning ELLER avslutning. i huvudsak
Du delar oftast in i stycken och skriver en tydlig inledning OCH avslutning. Du markerar oftast mina stycken korrekt. relativt väl
Du delar alltid in i stycken och skriver både en inledning som skapar intresse och en avslutning med “knorr”. Du markerar dina stycken korrekt. väl
SPRÅKLIG VARIATION
skriver olika texter med
Du skriver på något ställe med träffande, annorlunda uttryck upprepar ibland ord startar oftast meningar på samma sätt binder ihop meningar med OCH/MEN använder något stilgrepp viss språklig variation
Du skriver på några ställen med träffande, annorlunda uttryck, upprepar sällan ord, startar meningar på samma sätt, har variation på bindeorden och använder några stilgrepp relativt god språklig variation
Du skriver på många ställen med träffande, annorlunda uttryck, upprepar mycket sällan ord eller startar meningar på samma sätt - om det inte har effekt för texten har stor variation på bindeorden och använder många stilgrepp. god språklig variation
SKRIVREGLER
anpassa till språkliga normer använder
Du gör ibland fel på stor/liten bokstav stavar ibland fel på vanliga ord som följer stavningsregler (dubbelkonsonant etc.) glömmer eller sätter ibland ut fel skiljetecken viss säkerhet
Du använder stor/liten bokstav rätt stavar oftast rätt men kan ibland missa på svåra, ovanliga ord använder oftast rätt skiljetecken relativt god säkerhet
Du använder stor/liten bokstav rätt gör få stavfel gör få fel i användning av skiljetecken god säkerhet
GESTALTNING
skriver berättande texter med gestaltande beskrivningar
Du beskriver hur känslan visar sig enkla
Du beskriver hur känslan visar sig, både i ansikte, kropp och i vad du gör och säger utvecklade
Du beskriver på flera sätt hur känslan visar sig, både i ansikte, kropp och i vad du gör och säger välutvecklade