Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 17 åk 7 Historia NS

Skapad 2017-10-17 13:23 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP-mall framtagen för Lilla Järnåkraskolan, Vegaskolan, Järnåkraskolan och Klostergårdsskolan i Lund. Mallen är anpassad till Lgr 11.
Grundskola 7 Historia

Innehåll

Mål för elev

visa kunskaper om historia (fakta och begrepp)

resonera om orsaker och konsekvenser 

beskriva samband mellan olika tidsperioder 

använda och värdera olika källor

resonera om hur historia kan användas

 

Genomförande 

Vi har arbetat med:

Epokindelning

Förhistorisk tid - Jordbruksrevolutionen

Forntiden - De första högkulturerna

Antiken - Grekland och Rom

Historiebruk

Källor och källkritik

 

Bedömning

Bedömningen sammanfattas i matrisen nedan. Under de olika momenten arbetar vi med exempelsvar för att eleverna ska bli förtrogna med bedömningsnivåerna.

 

Innehåll

Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700

Hur historia används och historiska begrepp 

 

Kursplanemål

använda en historisk referensram

kritiskt granska, tolka och värdera källor

reflektera över sin egen och andras användning av historia

använda historiska begrepp

 

Matriser

Hi
Jä ht 17 åk 7 Historia NS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fakta och begrepp
visar grundläggande kunskaper magert innehåll vardagliga ord få/enkla exempel
visar goda kunskaper
visar mycket goda kunskaper utförligt innehåll ämnesbegrepp flera/utvecklade relevanta exempel
Orsaker och konsekvenser
enkla samband korta resonemangskedjor slutsatser delvis underbyggda med fakta och logik
förhållandevis komplexa samband
komplexa samband långa resonemangskedjor slutsatser väl underbyggda med fakta och logik
Samband mellan olika tidsperioder
enkla jämförelser korta resonemangskedjor få/enkla perspektiv slutsatser delvis underbyggda med fakta och logik
utvecklade jämförelser
välutvecklade och nyanserade jämförelser långa resonemangskedjor flera/utvecklade perspektiv slutsatser väl underbyggda med fakta och logik
Källor och källkritik
i huvudsak fungerande korta resonemangskedjor slutsatser delvis underbyggda med fakta och logik
relativt väl fungerande
väl fungerande långa resonemangskedjor slutsatser väl underbyggda med fakta och logik
Historieanvändning
enkla och till viss del underbyggda resonemang korta resonemangskedjor få/enkla perspektiv slutsatser delvis underbyggda med fakta och logik
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
välutvecklade och väl underbyggda resonemang långa resonemangskedjor flera/utvecklade perspektiv slutsatser väl underbyggda med fakta och logik
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: