👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden & antiken åk 7 ht-17

Skapad 2017-10-17 13:53 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Religionskunskap Historia
Detta arbetsområdet handlar om människans äldsta historia, när hon började odla och de första högkulturerna i världen och i Europa.

Innehåll

Mål för elev

Du ska förstå hur människor levde under forntiden och antiken varför det levde så och hur livet förändrades.

Innehåll

Jägarstenåldern
Bondestenåldern
De första högkulturerna (flodkulturerna)
Antikens Grekland
Romarriket

Genomförande

Vi arbetar enskilt, i grupper och helklass med arbetsuppgifter, genomgångar och filmer.

Redovisning

Du visar dina kunskaper genom att svara på frågor vid olika tillfällen och genom att muntligt redovisa dina kunskaper.

Elevinflytande

Eleverna får ibland välja vad de vill lära sig mer om.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9

Matriser

Hi Re
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Historia
Förmågan att ha kunskaper om historiska tidsperioder samt förklara orsaker och konsekvenser.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.