👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 17 Hi åk 8 Kulturmöten och tidig-modern tid och TP

Skapad 2017-10-17 14:15 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Romarriket och Medeltid
Grundskola 8 Historia
Vad hände i Europa och världen efter Romarrikets fall? Hur växte Europa och andra högkulturer sig så starka och mäktiga? Du lär dig om medeltid, nya tiden och den tidig-moderna tiden, som tog plats mellan 500-talet framtill 1800-talet!

Innehåll

Mål för elev

redogöra för och se samband mellan olika tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer i historien

reflektera över din och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv  

 

Genomförande

Första delen utav kursen arbetar du med grupparbete. De områden du arbetar med är Kulturmöten (Kinas historia), Medeltiden, På andra sidan haven samt Den industriella revolutionen. Redovisning sker i halvklass. Bedömning. 

Andra delen består av det amerikanska frihetskriget och den franska revolutionen. Du deltar i genomgångar och diskussioner, arbetar med instuderingsfrågor och andra övningar. Du kommer även att få visa dina kunskaper på olika förhör, muntliga som skriftliga samt ett prov. 

 

Bedömning

Du ska kunna

redogöra för tidsperioderna (medeltid, nya tiden och tidig modern tid), tex. resonera kring hur de olika tidsperioderna växte fram och utvecklades,

berätta om viktiga personer och hädelser, om politik och migration och reflektera över vad det har spelat för roll för historien och nuet 

jämföra och se samband mellan människors levnadsvillkor och utvecklingslinjer i samhällsstrukturer och ur det har påverkat dagens samhälle  

 

Innehåll

  • Jämförelser mellan några högkulturer framväxt och utveckling fram till 1800—talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.

  • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.Industrialiseringen i Europa. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. 

 

Mål att sträva mot

  • använda dig av din historiska referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer i historien
  • reflektera över din och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv

Matriser

Hi
Jä 17 Hi åk 8 Kulturmöten och tidig-modern tid TP

----->
----->
----->
Redogöra och resonera
Kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar.visa kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder Använda historiska begrepp
Du kan redogöra för olika samhällsförändringar (t.ex. vad nya handelsvägar ledde till) och berätta om betydelsefulla personer. Du kan berätta om vad som orsakat en händelse och visar vilken/vilka konsekvenserna ledde till. enkla och till viss del underbyggda
Du kan redogöra utförligt i olika led för olika samhällsförändringar (t.ex. vad nya handelsvägar ledde till) och berätta om betydelsefulla personer, samt om människors levnadsvillkor och handlingar. Du kan berätta i flera led om vad som orsakat en händelse och visar vilken/vilka konsekvenserna ledde till. utvecklade och relativt väl underbyggda
Du kan redogöra mycket utförligt i flera olika led för olika samhällsförändringar (t.ex. vad nya handelsvägar ledde till) och berätta om betydelsefulla personer, samt om människors levnadsvillkor och handlingar. Du kan berätta i flera olika led om vad som orsakat en händelse och visar vilken/vilka konsekvenserna ledde till. välutvecklade och väl underbyggda
Jämföra
Beskriva samband mellan olika tidsperioder gällande kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor. Samband mellan åren 500-1800
Du kan beskriva några olika kulturmöten och göra enkla jämförelser dem emellan, tex. européer och urbefolkning på nyupptäckta kontinenter, hur politik förändras, varför man migrerar till andra läder och hur livet ser ut för människorna i olika samhällsgrupper och länder. enkla
Du kan beskriva utförligt om olika kulturmöten och kunna jämföra dessa, tex. européer och urbefolkning på nyupptäckta kontinenter, hur politik förändras och varför, varför man migrerar till andra läder och hur livet ser ut för människorna i olika samhällsgrupper och länder. förhållandevis komplexa
Du kan beskriva mycket utförligt om olika kulturmöten och kunna göra jämföra dessa utvecklat, tex. européer och urbefolkning på nyupptäckta kontinenter och inom Europa, hur politik förändras och varför, varför man migrerar till andra läder och hur livet ser ut för människorna i olika samhällsgrupper och länder och beskriver hur det kan vara så. komplexa
Samband
Föra resonemang om orsaker och konsekvenser gällande samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Hur historien påverkat vår samtid
Du kan beskriva enkla samband med då och nu om t.ex. politik och människors levnadsvillkor eller du kan berätta något om hur historien har påverkat nuet, t.ex. hur har industriella revolutionen påverkat vårt samhälle idag... enkla och till viss del underbyggda
Du kan beskriva utvecklade samband med då och nu om t.ex. politik och människors levnadsvillkor och kan redogöra för historiska händelser som har påverkat nuet, t.ex. på vilket sätt den industriella revolutionen har påverkat vårt samhälle idag. utvecklade och relativt väl underbyggda
Du kan beskriva välutvecklade samband med då och nu om t.ex. politik och människors levnadsvillkor och kan redogöra utvecklat för olika historiska händelser som har påverkat nuet, t.ex. på vilket sätt den industriella revolutionen har påverkat vårt samhälle idag. välutvecklade och väl underbyggda