Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 2 Algebra

Skapad 2017-10-17 14:32 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola F Matematik

Innehåll

Planeringen kommer uppdateras kontinuerligt 

Se länken nedan

https://docs.google.com/document/d/1OG--qu9fe4MZ8DcAMLW-Sz6rpWSYjs7UCacW-p3nLSw/edit?usp=sharing

 

 

Matriser

Ma
Kunskapsöversikt matematik Algebra år 8

PROBLEMLÖSNING

I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll I vilken grad eleven kan beskriva sitt tillvägagångsätt vid problemlösning med hjälp av matematikens uttrycksformer Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat
E
C
A
Tolkar och uppfattar de strukturer som finns i ett enkelt mönster eller talföljd
. i huvudsak fungerande sätt.
. relativt väl fungerande sätt.
. väl fungerande sätt.
Formulerar någon relevant ekvation utifrån ett enkelt problem
. viss anpassning...
. förhållandevis god anpassning...
. god anpassning...
Beskriver sitt tillvägagångsätt på ett i huvudsak fungerande sätt med hjälp av formler, uttryck och ekvationer med viss anpassning till sammanhanget
Jag bidrar till att formulera enkla matematiska modeller som...
Jag formulerar enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning...
Jag formulerar enkla matematiska modeller som...

BEGREPP

Hur väl eleven använder olika begrepp Kvaliten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven då använder olika uttrycksformer I vilken grad eleven visar kunskap om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp
E
C
A
• Beskriver någon skillnad mellan ett uttryck och en ekvation
. grundläggande
. god
. mycket god
• Förklarar när det är lämpligt att använda en variabel och gör det i
. välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
. bekanta sammanhag på ett väl fungerande sätt.
. nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

RESONEMANG

I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang Kvaliten på elevens matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)
E
C
A
Ställer och besvarar... ... frågor om algebra och mönster
enkla
utvecklade
välutvecklade.
Använder matematiska resonemang vid beskrivningar av olika mönster som är...
enkla
utvecklade
välutvecklade

METOD

Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar Hur utvecklingsbara elevens metoder är Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel
E
C
A
Använder någon lämplig metod för att fortsätta en talföljd
i huvudsak fungerande med viss anpassning till sammanhanget.
ändamålsenliga med relativt god anpassning till sammanhanget.
ändamålsenliga och effektiva med god anpassning till sammanhanget.
Förenklar några olika algebraiska uttryck
tillfredsställande.
gott.
mycket gott.
Genomför metoder och beräkningar godtagbart i ...ekvationslösningar på ett ... sätt
enkla grundläggande
utvecklade god
välutvecklade mycket god

KOMMUNIKATION

Kvaliten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer
E
C
A
Beskriver mönster med tex ord, bild eller ekvationer
som till viss del för resonemangen framåt.
som för resonemangen framåt.
som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Redovisar sina tankar som har med mönster och algebra att göra på ett i huvudsak fungerande sätt både muntligt och skriftligt. Använder då olika uttrycksformer t ex tabeller, ord eller matematiska symboler
i huvudsak fungerande viss anpassning till syfte och sammanhang.
ändalmålsenliga förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
ändamålsenliga och effektiva god anpassninga till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: