Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian - reading project

Skapad 2017-10-17 14:52 i Tunabergsskolan Uppsala
I undervisningen kommer vi att jobba med:
Grundskola 9 Engelska
"The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian" is a semi-autobiography and an award-winning bestseller by Sherman Alexie. The book is about a Native American teenager and deals with topics such as alcoholism, poverty, violence, bullying, sexuality, death and much more. It's humorous and sad, but also insightful and easy to relate to. It brings laughter as well as tears. Enjoy!

Innehåll

You will for the rest of this semester, and also a few weeks in the beginning of the spring semester, read the book "The absolutely true diary of a part-time Indian" by Sherman Alexie. In this project you will both listen to the book being read in class, answer questions in a reading log and read the book yourself online. Together with your classmates you will also discuss topics from the book in groups.

Make sure you put work into your reading log because it will help you in the final exam - a written assignment about the novel. You may bring your notes as support at the exam.

You can find the online text here, where it is also possible to listen to the novel being read by Sherman Alexie himself.

Homework will be handed out.

 

Link to the digital book

http://esl-bits.net/ESL.English.Learning.Audiobooks/Diary/indice.html

Nativ American Cultures - youtube lecture:

https://www.youtube.com/watch?v=zG_Q50JDeLo

Trail of Tears - documentary for kids:

https://www.youtube.com/watch?v=1Q5Z4UUitdU

The Indian Removal Act explained in 5 minutes:

https://www.youtube.com/watch?v=yQfP2Y2t45U&list=PLYuZBrjQP_jkS_3JFPrHKGQuoURdV0WH2&index=1

Trail of tears - youtube lecture:

https://www.youtube.com/watch?v=T8Hd42J-tzs

 

__________________________________________________________________________________________________________

I undervisningen kommer vi att arbeta med:

 • läsa boken
 • arbeta med förståelse av boken med hjälp av loggboken/ frågor samt diskussioner i klassrummet
 • redogöra för och diskutera innehållet i boken

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • läsa en skönlitterär bok och visa att du har förstått innehållet genom att redogöra, kommentera samt diskutera i tal och skrift

Så här får du visa vad du kan:

Genom att:

 • föra loggbok och besvara frågor skriftligt
 • delta i diskussioner muntligt
 • redogöra för dina kunskaper skriftligt, med en avslutande skrivuppgift

 

Uppgifter

 • Reading log

 • Link to the digital book

 • Native American Cultures - youtube lecture

 • Trail of Tears - documentary for kids

 • The Indian Removal Act explained in 5 minutes

 • Trail of Tears - youtube lecture

 • Brief summary of the novel

Matriser

En
Kunskapskrav "The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian"

RECEPTION - förståelse

Läsa
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Redogöra för budskap
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Agera utifrån budskap
Du visar din förståelse genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat.
Du visar din förståelse genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med tillfredsställande resultat.
Du visar din förståelse genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med gott resultat.
Använda strategier för att förstå
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du välja och använda dig av någon strategi* för läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier* för läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier* för läsning.

PRODUKTION - tala och skriva

Skriva
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte mottagare och situation.

REFLEKTION -liv, samhälle och kultur

Realia
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

*Att välja syftar på förmågan att söka, värdera och tillägna sig lämpligt innehåll. Till exempel: - genom att hitta egna vägar till information som intresserar dig. - genom att sovra och göra urval med ett källkritiskt förhållningssätt *Strategier syftar på olika metoder att ta till när det dyker upp språkliga problem. Till exempel: - att förstå av sammanhanget. - att lyssna efter det viktigaste i ett budskap. - att kunna säga det man vill säga på ett annat sätt än man normalt skulle gjort. - att ställa frågor. - att använda lexikon och andra hjälpmedel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: