Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HKK åk 9

Skapad 2017-10-17 15:11 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap
Hem och konsumentkunskap. Mat, måltider och hälsa. Konsumtion och ekonomi. Miljö och Livsstil. Kunskaper för individens och samhällets välbefinnande.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I undervisningen ska eleverna få möjlighet att lära sig om arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. Detta ska ge kunskaper om mat, måltider och hälsa , konsumentens rättigheter och skyldigheter. Allt detta med fokus på hållbar utveckling, miljö och livsstil.

Bedömning - vad och hur

Det praktiska arbetet bedöms varje lektion.  Vid flera tillfällen får eleverna möjlighet att planera och välja tillagning och därefter motivera vad valen får för konsekvenser för hälsa, ekonomi och miljö. (muntligt eller skriftligt).

Skriftligt prov kommer att ges i ekonomi - och konsumentkunskap.

Undervisning och arbetsformer

Vi varvar teori och praktik. På de praktiska lektionerna tränar eleverna att organisera, planera och hantera olika moment som ingår i att skapa och efterabeta en måltid. Stor vikt läggs vid att göra medvetna val och motivera dessa utifrån hälsa, ekonomi och miljö.
På de teoretiska delarna repeterar vi och fördjupar kunskaper från tidigare årskurser. Vi fördjupar oss också ytterligare i hushållets ekonomi, rättigheter och skyldigheter som konsument, jämförelser och ställningstagande.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
    Hkk
  • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
    Hkk
  • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
    Hkk

Matriser

Hkk
Hem- & Konsumentkunskap, bedömningsmatris

--->
--->
--->
--->
Organisera praktiskt arbete
Följa recept Tidsåtgång Arbetstakt Överblicka arbetet
Behöver regelbundet stöd. Ett steg i taget för att förstå instruktioner och organisera det praktiska arbetet.
Kan organisera och genomföra sitt arbete i flera steg, men behöver regelbundet lärar- eller kamratstöd.
Kan planera och organiser sitt arbete, men behöver fråga ibland.
Kan självständigt planera och organisera sitt arbete.
Tillaga
Skicklighet Metod/teknik/Redskap
Genomför sitt arbete ett steg i taget och behöver regelbundet lärarstöd vid tillagning.
Kan tillaga men behöver bli säkrare på metod och teknik, behöver hjälp av kamrat eller lärarstöd då och då.
Arbetar självständigt i samarbete med kamrat. Behärskar flera metoder. Behöver fråga ibland.
Visar regelbundet stor självständighet och säkerhet i teknik och behärskar olika metoder i tillagningen.
Efterarbete
Hygien
Tar ibland ansvar för redskaps- & livsmedelshygien, men behöver ofta uppmaning av lärare eller kamrat.
Tar ibland eget ansvar för redskaps- & livsmedelshygien.
Tar med regelbundenhet ansvar för redskaps- & livsmedelshygien.
Visar stor självständighet och säkerhet i fråga om hygien och efterarbete.
Ta praktiskt ansvar för hållbar utveckling
(miljömedveten)
Tar ansvar på uppmaning av lärare.
Tar ibland eget ansvar för hållbar utveckling.
Tar oftast ansvar för hållbar utveckling.
Tar alltid ansvar för hållbar utveckling.
Motivera medvetna val
Motiverar inte sina val med tanke på hälsa, ekonomi eller miljö.
Motiverar då och då egna tankar om hälsa, ekonomi eller miljö utan att använda relevanta faktakunskaper.
Motiverar sina val och försöker underbygga dem med relevanta faktakunskaper.
Motiverar sina val med djup och tydliga faktakunskaper om hälsa, ekonomi eller miljö.
Självkritiskt bedöma sitt arbete och resultat
Ser inte kritiskt på sitt arbete eller resultat.
Behöver lärarstöd för att se kritiskt på sitt arbete och resultat.
Kan delvis se kritiskt på sitt arbete och resultat.
Förstår arbetsprocessens betydelse för resultatet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: