Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghetsprojekt "En förskola för alla"

Skapad 2017-10-18 12:30 i Latorps förskola Örebro
Förskola
Nytt läsår, ny grupp, nya barn! Vid starten av en ny termin och ett nytt läsår behöver vi arbeta extra mycket med att alla barn och pedagoger ska känna sig trygga hos oss i förskolan. Det är viktigt att alla barn som går hos oss på Vintrosa och Latorps Förskolor känner trygghet, både med oss pedagoger men även tillsammans med de andra barnen i barngruppen. Därför har vi valt att hela förskolan tillsammans börjar terminen med ett trygghetsprojekt. Utifrån barngruppernas behov kommer projektet hålla på olika länge och innehållet kommer se olika ut.

Innehåll

 

NULÄGE

Start av ny barngrupp vilket innebär många inskolningar av små barn. För många föräldrar är det första mötet med förskolan.

 Inför hösten gick alla fyra och treåringar över till Blåklockan, vilket innebar att hälften av gruppens barn ersattes av nya barn som inskolades. Tre ett åringar och fyra två åringar skolades in. Stor vikt läggs på trygghetsarbete där barnen och vuxna lär känna personalen och förskolan.

Inskolningens syfte är att skapa trygghet för barn och vårdnadshavare, ge barnet tid att knyta ann till en ersättningsvuxen. Lära känna miljön ute och inne genom att skapa lugna och småskaliga miljöer där barnet blir tryggt och lär känna de andra barnen och de pedagoger som finns i barnet närhet.

Dagsrutiner är viktigt i trygghetsarbetet. Frukost, lek, samling, utevistelse, lunch, vila, mellanmål och avslut på dagen. Var och vad gör man på olika platser, var sitter jag , var är min hylla, olika lekmiljöer som inbjuder till lek. 

 

BARNENS INTRESSEOMRÅDE

Leken och utforskandet är en stor del av barnens intressen. Se och uppfatta varandra. Kommunicera  på olika sätt och göra sig förstådd.

 

SYFTE

Vi jobbar med JAG, DU och VI.

 Våra namn är viktiga. Att bli benämnd med namn och vad de andra barnen och vuxna heter.

 Vikten av att vara trygg i gruppen och med vuxna, samt i den miljö som är runt omkring barnet.

 Mötet med andra barn i lek och samspel

 Hur vi är mot varandra. Att dela med sig. Vänta på sin tur.

 

METOD

 En förskola för alla! Trygg inskolning med relationsskapande arbete lägger grunden för varje barns anpassning till den nya miljö som den dagliga vistelsen på förskolan utgör. Leken, inlärning och barnens egna förmågor kommer till sin rätt när barnet finner sig till rätta och lär känna de nya vuxna som ska ersätta föräldrarna under dagen.                                                                                           

  Startar med tidiga utvecklingssamtal för att fånga vårdnadshavarens tankar och åsikter om barnet och dess intressen.

  Trygghetskartläggning enligt mall.

  Aktivitetsplan enligt mall för gruppen/avdelningen utifrån kartläggning

  Genomgång av rutiner enligt mall.

 

GENOMFÖRANDE.

 Enligt trygghetskartläggning och aktivitetsplan.

 Vardagsaktiviteter som utvecklar barnets förmågor.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: