Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DS Mini-tema: Nu är hösten här!

Skapad 2017-10-18 13:02 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Höst
Grundskola 1 Svenska Bild NO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Vi tittar närmre på vad som sker i naturen under nuvarande årstid.

Innehåll

Arbetsområde:
Vi tittar närmre på vad som sker i naturen under nuvarande årstid.

Mål för eleven:
Du som elev ska utveckla dina kunskaper gällande förändringar i naturen såsom varför löven ändrar färg samt hur djuren gör när årstiderna skiftar. Du ska även utveckla dina kunskaper kring att undersöka, observera och dokumentera. Du får även möjlighet att utveckla din kreativa förmåga genom bild och foto. 

Arbetssätt:
Vi utvecklar våra kunskaper genom att röra oss i närområdet och göra fältstudier som vi senare dokumenterar. Vi läser och diskuterar texter som berör temat samt skriver, ritar och pysslar. Slutligen gör vi experiment där vi undersöker olika material.

Redovisningsform:
Du kommer att få visa dina nya kunskaper genom att skriva, rita och berätta om dem. Du får även möjlighet att dokumentera genom att fotografera och filma när vi rör oss i naturen/närområdet, samt vid experiment.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

NO Sv Bl SvA
NO/Bild/Sv - Höst

På väg att uppnå målet
Har uppnått målet
Förmåga att analysera, reflektera och förstå begrepp.
Du känner igen några olika träd som finns i naturen och hur de förändras under hösten.
Förmåga att analysera, reflektera och förstå begrepp.
Du känner igen några olika djur som finns i naturen och lite om deras levnadssätt.
Förmåga att hantera information.
Du deltar i fältstudier och undersökningar/experiment.
Skrivning
Jag använder stora och små bokstäver på rätt sätt i mina texter.
Skrivning
Mina texter har mellanrum mellan orden.
Skrivning
Jag kan skriva med läslig handstil.
Bild
Jag kan skapa bilder med koppling till temat.
Bild
Jag kan skapa bilder med hjälp av färg, former och linjer.
Bild/Foto
Jag kan ta fotografier med ipad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: